Prijatie do nemocnice

Vážení rodičia, 

príjem pacienta na hospitalizáciu sa realizuje cestou Pediatrickej ambulancie v nemocnici. V špecifických prípadoch je príjem realizovaný cestou inej špecializovanej ambulancie, príp. prostredníctvom ambulancie urgentného príjmu. Pri hospitalizácii vášho dieťaťa je nutné, aby ste boli oboznámení s organizáciou práce a starostlivosťou v nemocnici poskytujúcej odbornú zdravotnícku pomoc deťom, ale i vám.

Preto je dôležité:

 • komunikujte s personálom o všetkom, čo Vám nie je jasné a čomu nerozumiete,
 • otvorene hovorte o Vašich potrebách a požiadavkách,
 • pri problémoch sa obráťte na lekárov, sestry i ostatných zdravotníckych pracovníkov, ktorí Vám budú vždy ochotní pomôcť.
Čo potrebujete pri hospitalizácii:
 • Dotazník pred anestéziologickým výkonom, ktorý vám vyplní váš obvodný pediater, resp. odosielajúci lekár,
 • občiansky preukaz,
 • preukaz poistenca,
 • odporúčanie obvodného pediatra s predbežnou správou, prípadne zdravotný záznam a výsledky predoperačného vyšetrenia,
 • hygienické potreby,
 • príbor a pohárik,
 • pyžamo, župan a domácu obuv,
 • lieky, príp. zdravotnícke pomôcky, ktoré dieťa pravidelne užíva aj doma,
 • obľúbenú hračku.
Odporúčame, aby ste si do nemocnice nebrali:
 • veľký finančný obnos,
 • cenné veci, napr. šperky, ....
Za tieto predmety personál nemocnice nezodpovedá.
 

Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2019 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub