Prípad malej Terezky Gajdošíkovej 

09.02.2018

Spoločné vyhlásenie DFNsP Banská Bystrica a Dôvera zdravotnej poisťovne, a.s.

Na spoločnom rokovaní zástupcov Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica (DFNsP BB) a Dôvera zdravotnej poisťovne, a.s. si strany potvrdili vzájomnú zhodu. Pacientke Terezke bude počas hospitalizácie poskytnutá potrebná zdravotná starostlivosť vrátane požadovaného lieku. Zdravotná poisťovňa Dôvera liek uhradí v súlade s platnou zmluvou s DFNsP Banská Bystrica.

Poisťovňa aj nemocnica sa odteraz sústredia len na vzájomnú komunikáciu a komunikáciu s rodičmi malej Terezky.

Touto cestou chceme poďakovať všetkým zamestnancom DFNsP BB, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k vyriešeniu situácie.

Obrovské „ďakujem“ patrí aj celému tímu Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie SZU, ktorý sa o Terezku stará.

Na veľkú radosť nás všetkých sa podarilo nájsť riešenie a zabezpečiť Terezkinu liečbu.

 

Vedenie nemocnice

... viac
 

Zákaz návštev 

19.01.2018

Vzhľadom na zvýšený výskyt akútnych respiračných ochorení signalizovaných RÚVZ v Banskej Bystrici je s účinnosťou od 19.1.2018 až do odvolania zakázané prijímať akékoľvek návštevy na klinikách DFNsP BB. Zároveň je zakázané prijímať sprevádzajúce osoby na denné pobyty k detským pacientom.

... viac
 

Zmena pri telefonickom kontaktovaní ambulancií 

18.01.2018

!!! Zmena pri telefonickom kontakte očnej, ORL, neurologickej, urologickej a zubnej ambulancie!!!

 

Od 5.2.2018 sa v čase 7:30 - 13:30 hod. dovoláte na Infocentrum. Uvedené ambulancie budete môcť počas pracovných dní telefonicky kontaktovať od 13:30 do 15:00 hod.

Toto opatrenie bolo zavedené s cieľom eliminovať rušivé momenty počas vyšetrenia Vašich detí. Veríme, že obmedzenie telefonátov na uvedené ambulancie bude slúžiť k vzájomnému prospechu. Ďakujeme Vám za pochopenie.

... viac
 

Prvé mimotelové okysličenie krvi u detského pacienta mimo špecializovaného kardiocentra na Slovensku 

02.01.2018

V Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Banská Bystrica bol po prvý krát úspešne aplikovaný terapeutický postup mimotelovej oxigenácie u detského pacienta. Princíp tohto postupu spočíva v mimotelovom okysličovaní krvi a odstraňovaní oxidu uhličitého z krvi pacienta. 

 

... viac
 

Systém na zabezpečenie hygienicko-epidemiologického režimu 

27.12.2017

Koncom roka dostala nemocnica dar od OZ Svetlieko nádeje. Predmetom daru je systém na zabezpečenie hygienicko-epidemiologického režimu ústavnej zdravotnej starostlivosti. Ide o dezinfekčné prostriedky, špeciálne mydlá, dávkovače, hygienické utierky, ... v celkovej sume necelých 14.000 €.

Zo srdca ďakujeme, želáme všetko dobré a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

 

 

 

 

... viac
 

Infúzna technika 

21.12.2017

Tesne pred Vianocami sme dostali vzácnu návštevu. Navštívila nás pani Erika Karová a jej obchodný partner Patrik Čanecký so spoločnosti LPP Slovakia, s.r.o. Rozhodli sa obdarovať nemocnicu. Prostredníctvom Nadácie Eriky Karovej a spoločnosti LPP Slovakia, s.r.o. dostala nemocnica infúznu techniku, ktorú urgentne potrebuje. 

 

 

 

 

 

... viac
 

SESTRY DO NEPRETRŽITEJ PREVÁDZKY 

20.11.2017

 

 DFNsP BB prijme do zamestnania

 

 sestry do nepretržitej prevádzky.

 

 Kliknite pre bližšie informácie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... viac
 

SCN SR sa stalo expertíznym pracoviskom 

19.11.2017

Význam skríningu a jeho nepopierateľný prínos je od 27. novembra 2017 deklarovaný aj zaradením SCN SR do zoznamu pracovísk pre zriedkavé choroby v Slovenskej republike ako expertízneho pracoviska so zameraním na novorodenecký skríning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... viac
 
Stránka 1 z 7 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2018 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub