Ambulancie

PÍSOMNÉ ODPORÚČANIE VŠEOBECNÉHO LEKÁRA - ČO MUSÍ OBSAHOVAŤ

 
DFNsP BB poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosť. V zmysle Zákona č. 576/2004 Z. z. je takáto starostlivosť uhrádzaná z verejného zdravotného poistenia iba na základe písomného odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast (VLDD), tzv. výmenného lístka. V odporúčaní MUSÍ všeobecný lekár uviesť:
  1. osobné údaje pacienta (meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska) a zdravotné údaje potrebné na zistenie anamnézy; môže obsahovať aj telefónne číslo a a adresu elektronickej pošty osoby / zákonného zástupcu, ak ich osoba poskytla.
  2. identifikačné údaje zdravotnej poisťovne pacienta
  3. identifikačné údaje poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (obchodné meno, sídlo, IČO)
  4. stručný opis aktuálneho zdravotného stavu
  5. predbežné stanovenie choroby vrátane jej kódu
  6. špecializačný odbor
  7. rozsah a cieľ odporúčaného vyšetrenia
  8. odôvodnenie odporúčania.

Ak písomné odporúčanie VLDD uvedené údaje neobsahuje, nemôže lekár špecializovanej ambulancie ošetriť pacienta v rámci verejného zdravotného poistenia - pacient je povinný si toto ošetrenie zaplatiť sám.


Zmena pri telefonickom kontakte očnej, ORL a neurologickej ambulancie

v čase 07:30 - 13:30 hod. sa dovoláte na Registráciu - recepciu. Uvedené ambulancie budete môcť počas pracovných dní telefonicky kontaktovať od 13:30 do 15:00 hod.

Toto opatrenie bolo zavedené s cieľom eliminovať rušivé momenty počas vyšetrenia Vašich detí. Veríme, že obmedzenie telefonátov na uvedené ambulancie bude slúžiť k vzájomnému prospechu. Ďakujeme Vám za pochopenie.


Registrácia - recepcia - vydávanie lístkov elektronického vyvolávacieho systému

 
prízemie - vestibul            06:30 - 14:30 hod. v pracovné dni            048 - 472 65 11
(na urgent, pediatrickú, chirurgickú a rehabilitačnú ambulanciu lístok nepotrebujete)
 
 
Ambulancia
Lekár
Telefón
Poschodie
Číslo dverí
Detská pohotovosť (APS) službukonajúci lekár 048 - 472 65 99 prízemie 075
URGENT službukonajúci lekár 048 - 472 65 50 prízemie 015 a 017
Alergologická
MUDr. Rajčanová Viera
MUDr. Podmanická Zuzana
048 - 472 65 12 1. poschodie 135
lekár II. KPAIM SZU
048 - 472 65 93
1. poschodie
153
MUDr. Bieliková Svetlana
MUDr. Lysinová Miroslava
048 - 472 65 05
prízemie
022
MUDr. Mesárošová Zuzana
048 - 472 65 44
1. poschodie
110
MUDr. Valachová Iveta
048 - 472 65 13
1. poschodie
122
MUDr. Olajcová Ľubica
048 - 472 65 21
1. poschodie
134
MUDr. Bubanská Eva, PhD.
MUDr. Fillová Helena
MUDr. Mesár Peter
048 - 472 65 09
1. poschodie
153

Chirurgická

MUDr. Brnová Zuzana
MUDr. Koreň Roman, PhD.
MUDr. Michalisko Martin
MUDr. Novotný Ján
MUDr. Sádovský Andrej
MUDr. Sitarčíková Zuzana
MUDr. Vik Anton
048 - 472 65 73
prízemie
017
MUDr. Oravec Juraj
048 - 472 65 68
1. poschodie
105
Mgr. Moškurjáková Zuzana
0908 938 190
1. poschodie
114
MUDr. Bieliková Svetlana
MUDr. Lysinová Miroslava
048 - 472 65 05
prízemie
022
MUDr. Dluholucký Martin
048 - 472 65 43
prízemie
021
Neurochirurgická MUDr. Peter Koppal 048 - 472 65 75 prízemie 019
MUDr. Okáľová Katarína, PhD.
MUDr. Tabačáková Katarína
048 - 472 65 38
1. poschodie
137
MUDr. Melociková Jana
048 - 472 65 14
1. poschodie
109
MUDr. Stančoková Terézia
048 - 472 65 09
1. poschodie
150
MUDr. Bilkovič Ján
MUDr. Králinská Iveta
048 - 472 65 36
1. poschodie
113
MUDr. Janek Pavel
MUDr. Kokavec Miroslav
MUDr. Legíň Pavel
048 - 472 65 75
prízemie
019
Pediatrická v nemocnici MUDr. Kadlečková Dagmar 048 - 472 65 50 prízemie 015
MUDr. Lehocký Ján
048 - 472 65 75
prízemie
019
MUDr. Takáč Branko, PhD.
048 - 472 65 70
prízemie
075
MUDr. Šoltýsová Marcela
048 - 472 65 08
prízemie
024
Psychologická Mgr. Kubašková Oľga 048 – 472 65 64 prízemie 023
Rehabilitačná 1
MUDr. Kuciaková Jana
048 - 472 65 20
-1. poschodie
35
Rehabilitačná 2 MUDr. Haštová Katarína 048 - 472 65 23 -1. poschodie 34
MUDr. Moravčíková Dušana
048 - 472 65 90
1. poschodie
136
MUDr. Novotná Kateřina
048 - 472 65 72
prízemie
029
Sonografia
MUDr. Fedoráková Ivana
MUDr. Malček Miroslav
MUDr. Šprlák Michal
MUDr. Takáč Branko, PhD.
MUDr. Zuzana Trenčanová
048 - 472 65 65
prízemie
020
MUDr. Dobríková Elena
MUDr. Molčan Jaroslav
048 - 472 65 21
1. poschodie
131
Zubná
MUDr. Lívia Šikulová
 
1. poschodie
118

Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2020 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub