Najlepšia detská nemocnica na Slovensku

17.12.2020

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) zverejnil 15.12.2020 výsledky hodnotenia vybraných ukazovateľov kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti slovenských nemocníc.

Detské nemocnice pre svoju špecifickosť nie sú zaradené vo zverejnených rebríčkoch, na stránke inštitútu je však možné všetky sledované ukazovatele pre jednotlivé nemocnice zobraziť a porovnať.

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica sa môže pochváliť skvelými výsledkami a to predovšetkým z hľadiska spokojnosti pacientov – celková spokojnosť je až 92%, čo je najvyššie číslo medzi všetkými hodnotenými nemocnicami. Skvelé hodnotenie dosiahla nemocnica aj pri ďalších ukazovateľoch. V tabuľke je uvedené porovnanie troch detských nemocníc na Slovensku.

 

 

Celková spokojnosť

Zdravotná starostlivosť

Prístup personálu k pacientom

Informovanosť pacientov

Hotelové služby

DFNsP BB

92%

95%

94%

92%

88%

DFN Košice

77%

80%

79%

76%

74%

NÚDCH Bratislava

79%

86%

84%

78%

68%

Zdroj: INEKO

 

 „Toto sú najdôležitejšie čísla, ktoré pre nás majú veľkú výpovednú hodnotu. Znamenajú, že svoju prácu robíme dobre, a že to tak vnímajú aj naši pacienti. Tieto čísla sú pre nás zároveň záväzkom do budúcna – záväzkom nepoľaviť a neustále sa zlepšovať. Znamenajú tiež, že Detská nemocnica pod vedením jej riaditeľa Ing. Juraja Galla ide správnym smerom a má potenciál rozvíjať sa a napredovať.“ – takto sa na margo uvedených štatistík vyjadril Miloslav Hanula, námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť banskobystrickej detskej nemocnice.

Detská nemocnica v Banskej Bystrici vstupuje do náročného obdobia rekonštrukcie lôžkových oddelení. Tieto stavebné úpravy budú rozsiahle a časovo náročné – rekonštrukcia bude trvať celý rok 2021. Zásadné však je, že vedenie nemocnice zabezpečilo všetky činnosti tak, aby neovplyvnili poskytovanie zdravotnej starostlivosti – rekonštrukcia bude prebiehať za plného chodu nemocnice. „Uvedomujeme si, že toto obdobie bude zaťažkávacou skúškou tolerancie, pochopenia, ohľaduplnosti, trpezlivosti a lojality. Je to však jediný spôsob ako pre svojich pacientov a zamestnancov vytvoriť moderné zdravotnícke zariadenie spĺňajúce potreby, nároky a štandardy 21. storočia.“ povedal Juraj Gallo, riaditeľ Detskej nemocnice a dodal „Pevne verím, že s podporou zamestnancov a pochopením pacientov a ich rodičov to zvládneme.“


Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2021 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub