Kliniky a oddelenia

Kliniky a oddelenia Vedenie Telefón na kliniku
II. Detská klinika SZU
prednosta:
prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
zástupca prednostu:
MUDr. Katarína Okáľová, PhD.
vedúca sestra:
Mgr. Andrea Fedorová
 
048 - 472 65 80
       
048 - 472 65 80
 
048 - 472 65 07
II. Klinika pediatrickej
anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU
prednosta:
MUDr. Oliver Petrík, PhD.
zástupca prednostu:
MUDr. Jaroslav Čutora
vedúca sestra:
Mgr. Tatiana Maďarová
 
048 - 472 65 56
 
048 - 472 65 57
 
048 - 472 65 56
Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU
prednosta:
MUDr. Eva Bubanská, PhD.
zástupca prednostu:
MUDr. Pavel Bician
vedúca sestra:
PhDr. Silvia Balátová
 
048 - 472 65 61
            
048 - 472 65 35
 
048 - 472 65 07
Klinika detskej chirurgie SZU
prednosta:
MUDr. Roman Koreň, PhD.
zástupca prednostu:
MUDr. Ján Novotný
vedúca sestra:
Mgr. Ľudmila Oravkinová
 
048 - 472 65 17

048 - 472 65 17
 
048 - 472 65 31
vedúci lekár:
MUDr. Jana Kuciaková
 
048 - 472 65 20
Skríningové centrum novorodencov SR
vedúca laboratória:
RNDr. Mária Knapková, PhD.
 
048 - 472 32 85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2020 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub