DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BANSKÁ BYSTRICA

 

Lekári idú príkladom - očkujú sa proti chrípke

http://detskanemocnica.sk/lekari-idu-prikladom-ockuju-sa-proti-chripke