KORONAVÍRUS - AKTUÁLNE OPATRENIA PRE PACIENTOV

Aktualizácia 13.01.2021

POSKYTUJEME NEOBMEDZENÚ ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ VRÁTANE PLÁNOVANÝCH VYŠETRENÍ, KONTROL, OPERAČNÝCH ZÁKROKOV A HOSPITALIZÁCIÍ

Detská nemocnica nepatrí medzi zdravotnícke zariadenia, pri ktorých došlo k reprofilizácii lôžok len na poskytovanie akútnej zdravotnej starostlivosti. 


Aktualizácia 10.05.2021

RUŠÍME TESTOVANIE PRED KAŽDÝM AMBULANTNÝM VYŠETRENÍM

S účinnosťou od 11. mája 2021 je pacient povinný preukázať sa negatívnym výsledkom antigénového / PCR COVID testu nie starším ako 72 hodín pred ambulantným vyšetrením na nasledovných ambulanciách, resp. pred určitým typom vyšetrenia na konkrétnych ambulanciách: 

Názov ambulancie

Spektrum vyšetrení

Druh testu

Ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie 1

všetci pacienti

Ag

Ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie 2

všetci pacienti

Ag

Ambulancia pediatrickej oftalmológie

všetci pacienti

Ag

Otorinolaryngologická ambulancia

všetci pacienti

Ag

ORL ambulancia 2 - Foniatria

všetci pacienti

Ag

Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie

spirometria

Ag

Ambulancia pediatrickej kardiológie

ergometria

Ag

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie

FeNO

Ag

Ambulancia zubného lekárstva

prvovyšetrenie

Ag

 

Na ostatné ambulantné vyšetrenia sa táto povinnosť nevzťahuje.

 

Výnimku z tejto povinnosti majú:

1. deti s poruchou autistického spektra bez obmedzenia veku

2. deti do 1 roka veku bez klinických príznakov infekčného ochorenia 

3. deti do 7 dní od výkonu "adenotómia" a do 14 dní od výkonu "tonzilektómia" - kontraindikácia testovania

4. deti do 180 dní po prekonaní COVID-19, ktoré o tom majú lekárske potvrdenie

5. deti po kompletnom zaočkovaní proti COVID-19

 

Na sprevádzajúcu osobu pacienta sa táto povinnosť nevzťahuje (nie je potrebné preukazovať sa negatívnym výsledkom testu).

Nemocnica akceptuje výsledky z ktoréhokoľvek odberového miesta - nemusíte sa testovať v Detskej nemocnici, môžete tak urobiť napr. v mieste svojho bydliska (zoznam odberových miest). Testovanie na Odberovom mieste v Detskej nemocnici za týmto účelom je pre pacientov možné absolvovať v pracovné dni v čase od 07:20 do 11:00 hod. Pacient obdrží výmenný lístok s vyznačeným výsledkom testu. Testovanie je ideálne absolvovať deň vopred, alebo prísť na testovanie s dostatočným časovým predstihom pred plánovaným časom vyšetrenia.

 

Deti do 10 rokov veku, deti s trombocytopéniou a deti s koagulopatiou  sú testované krátkymi nazálnymi testami. 

Suspektní pacienti javiaci príznaky opísané v usmernení hlavného hygienika absolvujú Ag testovanie na COVID-19 pred vyšetrením na ktorejkoľvek ambulancii. V prípade pozitívneho výsledku budú ďalšej vyšetrení na COVID ambulancii.

 

PLÁNOVANÁ HOSPITALIZÁCIA, resp. PLÁNOVANÝ VÝKON V CELKOVEJ ANESTÉZII

Pred každou plánovanou hospitalizáciou, alebo výkonom v celkovej anestézii je pacient povinný preukázať sa negatívnym výsledkom PCR-COVID testu nie starším ako 72 hod. Rovnakú povinnosť má sprevádzajúca osoba pacienta, ktorá s ním bude hospitalizovaná v nemocnici. 

Nemocnica akceptuje výsledky z ktoréhokoľvek odberového miesta - nemusíte sa testovať v Detskej nemocnici, môžete tak urobiť napr. v mieste svojho bydliska. Na test je potrebné objednať sa niekoľko dní vopred prostredníctvom e-formulára na:

https://korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19/ 

Testovanie na Odberovom mieste v Detskej nemocnici za týmto účelom je možné absolvovať v pracovné dni v čase od 07:20 do 11:00 hod. Je však potrebné rátať s tým, že výsledok PCR testu je k dispozícii najskôr o 24 hod. Je preto potrebné testovanie absolvovať 1-2 dni pred plánovanou hospitalizáciou. 


Aktualizácia 23.02.2021

VŠETKO, ČO POTREBUJETE VEDIEŤ O OČKOVANÍ PROTI COVID-19

Všetky informácie o očkovaní na jednom mieste www.slovenskoproticovidu.sk

 

 

 

 

 


NAŠE ŠPECIALIZOVANÉ AMBULANCIE PRACUJÚ V RIADNOM REŽIME 

Všetky podrobnosti a informácie nájdete pri konkrétnej ambulancii 

http://www.detskanemocnica.sk/ambulancie 

 


Aktualizácia 26.04.2021

POVINNOSŤ PREUKÁZAŤ SA NEGATÍVNYM VÝSLEDKOM COVID TESTU AJ PRE RODIČOV

Vzhľadom na skutočnosť, že viacerí rodičia kriticky chorých pacientov onkologickej a hematologickej ambulancie sprevádzajú svoje deti na vyšetrenia s akútnymi príznakmi respiračného ochorenia, prijala nemocnica opatrenie v záujme ochrany týchto pacientov, ako aj personálu uvedených ambulancií.

Od 26.04.2021 je sprevádzajúca osoba pacienta onkologickej a hematologickej ambulancie povinná preukázať sa negatívnym výsledkom COVID testu nie starším ako 7 dní pred každým vyšetrením dieťaťa na týchto ambulanciách. 

 

Zároveň vyzývame všetkých rodičov, ktorí majú prejavy akéhokoľvek ochorenia, aby zabezpečili pre svoje dieťa k vyšetreniu sprievod inej osoby. 

 


VŠEOBECNÉ OPATRENIA V SÚVISLOSTI SO ŠÍRIACIM SA KORONAVÍRUSOM

 

CHRÁNIME NAŠICH PACIENTOV AJ ZAMESTNANCOV

1. Vstup do budovy je možný len cez 1. podzemné podlažie

  • vstup do nemocnice popri bufete a pracovisku rehabilitácie - prístup smerom od rampy, ako chodia sanitky - prístupová cesta k urgentu Rooseveltovej nemocnice
  • pokiaľ prichádzate od autobusovej zastávky, zíďte k fontáne a pokračujte smerom k poliklinike Rooseveltovej nemocnice; hneď pri budove polikliniky sú schody smerom dole, ktoré vás privedú na prístupovú cestu za rampou; budova Detskej nemocnice je takmer oproti vám, mierne vľavo; sledujte prosím smerové tabule

2. Pred vstupom do budovy prechádza každá osoba triediacim pracoviskom

  • ak idete na vyšetrenie / kontrolu s dieťaťom potrebujete Čestné vyhlásenie a poučenie
  • pokiaľ máte možnosť formulár vytlačiť doma, stiahnite si ho prosím a vyplňte základné údaje o pacientovi; takto predvyplnený formulár prineste so sebou do nemocnice, urýchlite proces triedenia pacientov pri vstupe do budovy; pokiaľ takúto možnosť nemáte, je to v poriadku, formulár s vami vyplnia pracovníci triedenia pacientov

3. Vstup do budovy je možný len s ochranným rúškom / šatkou

  • zákaz vstupu s respirátorom s výdychovým ventilom

4. Dezinfikujte si ruky - chránite svoje dieťa, seba aj nás

5. S dieťaťom môže do budovy vstúpiť len 1 sprevádzajúca osoba

  • ďalšia osoba je povolená len v osobitných prípadoch – napr. ťažko zdravotne postihnutý pacient

6. Dodržujte 2m odstup od iných osôb

7. Registrácia - recepcia je dočasne mimo prevádzku

  • po absolvovaní triedenia pacientov pokračujte priamo na ambulanciu - lístky s poradovým číslom sa nevydávajú

8. Od 05.08.2020 je zakázané prijímať návštevy zamestnancov - obchodní zástupcovia, kuriéri, donáškové služby, rodinní príslušníci, ...

  • návštevy zamestnancov sú povolené len vo výnimočných a / alebo urgentných situáciách (servisní technici, neodkladné pracovné rokovania, ...); každá návšteva je zaevidovaná do knihy návštev na pracovisku triedenia pacientov (pre prípad následného epidemiologického vyšetrovania RÚVZ); zaevidovaný bude dátum a čas vstupu návštevy do budovy, meno a priezvisko návštevy, jej telefonický kontakt a meno a priezvisko zamestnanca, s ktorým je návšteva dohodnutá

9. Od 25.09.2020 sú zakázané návštevy hospitalizovaných pacientov 

  • rovnako je zakázané prijímať sprevádzajúce osoby na denný pobyt (denný pobyt je pobyt sprevádzajúcej osoby pri hospitalizovanom dieťati v čase od 07:00 - 20:00h.; mimo tohto času je SO mimo priestorov nemocnice - doma, v hoteli, ...)
  • ak je sprevádzajúca osoba hospitalizovaná spoločne s dieťaťom, je to iná situácia - osoba je ubytovaná v nemocnici a neopúšťa každý deň priestor nemocnice

10. Odstránili sme všetky hračky z čakární - možný zdroj prenosu vírusu

11. V čakárňach a na chodbách sme rozmiestnili dezinfekčné prostriedky

 


COVID-19 - OCHORENIE, KTORÉ ZASIAHLO CELÝ SVET

V súvislosti s pandémiou koronavírusu a ochorenia COVID-19, ktoré spôsobuje, je situácia v posledných týždňoch vážna nielen na Slovensku. Život všetkých z nás sa zmenil a otočil na ruby. Čelíme situácii, na ktorú sme neboli pripravení, ktorú si väčšina z nás nevedela predstaviť ešte donedávna. My sme presvedčení, že len spoločným úsilím dosiahneme zlepšenie a zvládneme hrozbu. 

V tejto časti našich web-stránok vám budeme prinášať návody, usmernenia, rady, postupy, ... ktoré vám môžu v mnohých smeroch pomôcť zvládnuť túto náročnú situáciu. 

Čo robiť ak ste chorí 

Čo robiť ak máte podozrenie na COVID-19

Ako pomôcť sebe aj druhým

Kto sú osoby s vyšším rizikom ochorenia na COVID-19

Ako pomôcť deťom vyrovnať sa so stresom v súvislosti s COVID-19 

Odporúčania pre deti

Odporúčania pre detských reumatologických pacientov

Usmernenie hlavného hygienika - aktuálna 11. verzia

 


ČAROVNÉ RÚŠKO 

Dve gumičky za ušká,
noštek, ústa do rúška.
Mám zakrytú pusinku,
stále vidím maminku.
Usmieva sa očami,
svet sfarebnel rúškami.

Keď kráčame spoločne,
môžme dýchať bezpečne.
Noštek mám vždy schovaný,
usmievam sa očami.

Všetky deti, dospelí,
rúškami opekneli.
Robia to pre babičku,
dedka, tetu, sestričku.

Rúškom druhých chránime,
veď sa predsa ľúbime.

♥   (autor: Zuzana Kubašáková)


 

Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2021 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub