DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BANSKÁ BYSTRICA

 

Zverejnené objednávky a faktúry 2013

http://detskanemocnica.sk/zverejnene-objednavky-a-faktury-2013