Zníženie dopadov pandémie COVID-19 v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Banská Bystrica

Predmetom projektu je obstaranie vybavenia (prístrojového a materiálneho) pre zabezpečenie plnohodnotného chodu nemocnice v čase pandémie spojenej s COVID-19.

Hlavným cieľom realizácie projektu je zabezpečiť zníženie dopadov pandémie COVID-19, ochrana verejného zdravia a posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme.

Cieľ projektu bude splnený prostredníctvom realizácie aktivít projektu:

  1. Obstaranie zdravotníckej techniky pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov s COVID-19
  2. Doplnenie vybavenia MOM pre antigénové testovanie COVID-19,
  3. Ochrana zamestnancov DFNsP BB pred ochorením COVID-19, ochrana verejného zdravia

Miestom realizácie projektu je Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Banskej Bystrici, Námestie L. Svobodu 4, 974 09  Banská Bystrica.

Harmonogram realizácie – 01/2021 – 12/2021

 

Merateľné ukazovatele

Hodnota zakúpeného zdravotníckeho vybavenia – uvedený merateľný ukazovateľ je priamo napojený na aktivity:

  •  Obstaranie zdravotníckej techniky pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov s COVID-19 v hodnote 155 893,90 EUR s DPH

Zakúpením prístrojov/zariadení určených pre tieto aktivity naplníme hodnotu ukazovateľa a tým priamo prispejeme k splneniu hlavného cieľa projektu.

 

Hodnota zakúpených osobných ochranných prostriedkov – uvedený merateľný ukazovateľ je priamo napojený na aktivity:

  • Doplnenie vybavenia MOM pre antigénové testovanie COVID-19 v hodnote 5 642,28 EUR s DPH
  • Ochrana zamestnancov DFNsP BB pred ochorením COVID-19, ochrana verejného zdravia v hodnote 14 788,39 EUR s DPH

Zakúpením potrebných osobných ochranných prostriedkov priamo prispievame k naplneniu ukazovateľa a k ochrane zamestnancov a verejného zdravia, čím priamo prispievame k splneniu hlavného cieľa projektu.

 


Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2021 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS