Zmena poplatkov na urgentnom príjme

02.11.2017

Oznamujeme  Vám, že zmenou zákona 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby, § 38a, odst. 6, písm. a, b, c., v platnom znení, sa dňom 01.11.2017 menia poplatky za poskytnutú zdravotnú starostlivosť na urgentnom príjme nasledovne:

Poplatok neuhrádzajú:
  • pacienti ošetrení na urgentnom príjme bezprostredne po vzniku úrazu,
  • pacienti, ktorí sú po vyšetrení na pracovisku urgentného príjmu hospitalizovaní,
  • pacienti, ktorých ošetrenie trvá minimálne 2 hodiny,
  • maloleté deti, pričom o poskytnutie zdravotnej starostlivosti žiada zariadenie, v ktorom sú umiestnené na základe rozhodnutia súdu alebo orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Poplatok 2 EUR uhrádzajú:
  • pacienti, ktorí sa preukážu odporúčacou ambulantnou správou vystavenou v ten istý deň na ambulancii lekárskej služby prvej pomoci (LSPP).

Ostatní pacienti ošetrení na urgentnom príjme sú povinní uhradiť poplatok 10 EUR

 

Kompletný cenník poplatkov nájdete TU


Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2021 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub