Zakladatelia detskej onkológie na Slovensku boli ocenení medzinárodnou cenou

15.02.2019

Ruth Ladenstein odovzdala medzinárodné ocenenie SIOPE LETTER OF ACKNOWLEDMENT za zásluhy o rozvoj detskej onkológie na Slovensku osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o vznik a rozvoj detskej onkológie na Slovensku. Ocenení boli prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., MUDr. Eva Bubanská, PhD., MUDr. Kristína Husáková, MUDr. Viera Bajčiová, CSc., MUDr. Terézia Stančoková a doc. MUDr. Emília Kaiserová, CSc. Všetci uvedení lekári, s výnimkou doc. Kaiserovej, začínali svoju profesionálnu činnosť práve v Banskej Bystrici. 

„Už koncom 70-tych rokov mali detskí pacienti v Banskej Bystrici možnosť liečiť sa najnovšími metódami, ktoré boli dostupné iba v Prahe. Stále to bolo ale iba v rámci klasickej detskej medicíny. Situácia sa zlepšila inštitucionalizáciou onkologického centra, ktoré sa nám podarilo etablovať práve v Banskej Bystrici v roku 1983. Dnes máme v Banskej Bystrici európsku úroveň starostlivosti a dosahujeme európsku úspešnosť liečby,“ zaspomínal si prof. Dluholucký, ktorý momentálne pôsobí ako poradca riaditeľa pre vedu a medicínsky rozvoj v Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici a prodekan Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici.

Ruth Ladenstein vo svojom príhovore navrhla začlenenie troch slovenských detských onkológií do európskej siete kliník, aby mohla byť ešte hlbšie rozvíjaná európska spolupráca na úrovni diagnostiky, liečby a výskumu v detskej onkológii. Pripomenula tiež význam Medzinárodného dňa detskej rakoviny a šírenie osvety medzi detskými lekármi, rodičmi a celou verejnosťou.

Štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR Jaroslav Ridoško privítal návrh pani Ladenstein a uistil ju, že ministerstvo zdravotníctva pozorne sleduje vývoj v detskej onkológii a bude nápomocné pri procese lepšej vzájomnej prepojenosti jednotlivých pracovísk s cieľom poskytnúť detským pacientom tú najlepšiu liečbu.

„Našou snahou je zabezpečiť detským pacientom a ich rodinám čo najkomplexnejšiu starostlivosť. Preto na našej klinike vďaka spolupráci s občianskym združením Svetielko nádeje pôsobia okrem lekárov a sestier aj ďalší odborníci ako psychológ, liečebný pedagóg, či sociálny pracovník. Takýmto spôsobom ako aj ďalšími projektami sa snažíme realizovať family friendly prístup a zachytávať a napĺňať všetky potreby detí a ich rodín,“ povedal Pavel Bician, predseda občianskeho združenia Svetielko nádeje a zástupca prednostu Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie SZU v DFNsP Banská Bystrica. Radi by sme zdôraznili, že práve Svetielko nádeje bolo organizátorom tohto podujatia.

Niekoľko faktov o detskej rakovine

  • Rakovina je hlavnou príčinou smrti detí a adolescentov na celom svete a približne 300 000 detí vo veku od 0 do 19 rokov je diagnostikovaných s rakovinou každý rok. V Európe sa jedná asi o 35 000 detí a na Slovensku vyše 200.
  • Doteraz podstúpilo onkologickú liečbu v detskom veku asi 500 000 Európanov. Na onkologickej klinike v Banskej Bystrici sa počas jej 35-ročnej histórie liečilo 1500 detských pacientov.
  • V rozvinutých krajinách sa vylieči viac ako 80% detí s rakovinou, ale v mnohých rozvojových krajinách len asi 20%.
  • Najbežnejšie kategórie detských karcinómov sú leukémia, rakovina mozgu, lymfómy a solídne nádory, ako je napríklad neuroblastóm a Wilmsov nádor.
  • Rakovine dieťaťa sa vo všeobecnosti nedá predchádzať alebo ju skríningovať.
  • Zlepšenie výsledkov pre deti s rakovinou si vyžaduje včasnú a presnú diagnózu, po ktorej nasleduje účinná liečba.

Zdroj: WHO a SIOPE


Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2020 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub