Významného životného jubilea sa dožíva prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.

20.11.2015

Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc. je významnou osobnosťou profesionálneho aj spoločenského života, neoddeliteľnou súčasťou Skríningového centra novorodencov Slovenskej republiky a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica.

Je nám cťou, že je to práve naša nemocnica, kde profesor Dluholucký roky pôsobí, kde odovzdáva svoje životné skúsenosti a cenné rady. Teší nás, že práve tu, vedie a usmerňuje mladších kolegov a dohliada na ich odborný rast.

Pri príležitosti jeho 75. narodenín mu z celého srdca želáme všetko najlepšie, pevné zdravie, šťastie, lásku, spokojnosť, ale aj tvorivý nepokoj a inšpiratívne nápady, ktoré budú aj naďalej posúvať vpred nielen jeho spolupracovníkov, ale aj pediatriu na Slovensku.

Všetko najlepšie pán profesor!


Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2021 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub