Vysoko nebezpečná nákaza - ako postupovať?

30.09.2016

V stredu 28.09.2016 sa na pôde našej nemocnice uskutočnil špeciálny nácvik postupov pri vyšetrení pacienta s podozrením na vysoko nebezpečnú nákazu (VNN). Pod týmto pojmom rozumieme ochorenia ako Ebola, Mers, Zika či iné, vysoko infekčné ochorenia. Ich klinické príznaky môžu byť identické s prejavmi chrípky (horúčka, bolesť hlavy, ...). Inkubačná doba je približne 2 - 21 dní.

V súčasnosti sú dovolenky v exotických destináciách veľmi populárne. Je preto nevyhnutné, aby boli lekári pripravení, a verejnosť informovaná o možných rizikách. Obzvlášť teraz v podovolenkovom období, ktoré je zároveň spájané s prvými výskytmi chrípky a prechladnutí, je nutné uvedomiť si dôležitosť poskytnutia komplexných informácií ošetrujúcemu lekárovi. Rodič nemá možnosť odhadnúť, či sa u jeho dieťaťa s horúčkou, s ktorým sa prednedávnom vrátili z exotickej dovolenky, jedná o VNN. Je však jediný, ktorý môže na túto skutočnosť upozorniť ošetrujúceho lekára. Cestovateľská anamnéza je preto pre lekára kľúčovou informáciou. Na jej základe zhodnotí príznaky ochorenia dieťaťa a kontaktuje regionálneho epidemiológa. Spoločne vedia zo získaných informácií posúdiť, či sa môže alebo nemôže jednať o VNN. V kladnom prípade nastupujú usmernenia koordinácie bezpečnostných postupov schválené hlavným hygienikom SR.

Základným pravidlom je izolovať pacienta s podozrením na VNN a chrániť verejné zdravie. Toto vyžaduje jednotnú koordináciu a súčinnosť zainteresovaných rezortov a určených síl a prostriedkov zasahujúcich zložiek.

Šírenie vysoko nebezpečnej nákazy v medzinárodnom rozsahu oznamuje Svetová zdravotnícka organizácia (SZO). Na základe tejto skutočnosti krajiny prijímajú vnútorné opatrenia, ktoré sú v súlade s odporúčaniami SZO a so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Tieto opatrenia sú zamerané na zvýšenie pripravenosti verejného zdravotníctva na ochranu verejného zdravia pred hrozbou možného zavlečenia a šírenia VNN.

Nácviku sa zúčastnili lekári a sestry našej nemocnice, členovia vedenia nemocnice, vedúci SOKRZ Banskobystrického kraja, epidemiológ z RÚVZ. Cvičenie malo z hľadiska aktuálnosti obrovské opodstatnenie. Zúčastnení lekári aj sestry mali na prítomných odborníkov veľa otázok ohľadom situácií, ktoré sa dejú počas bežnej prevádzky nemocnice. Už teraz je jasné, že podobné cvičenia by sa mali konať častejšie, aby bolo možné reagovať na vznikajúce potreby "bežného života nemocnice".

Pre nás je podstatné, že vieme, ako je potrebné takúto neštandardnú situáciu riešiť, že máme potrebné vybavenie a vyškolený personál. S podobným pochvalným vyjadrením ukončil tento nácvik aj Ing. Demko, vedúci SOKRZ Banskobystrického kraja.

 

Krátky TV spot o nácviku si môžete pozrieť v archíve TV JOJ cca od 18. minúty kliknutím SEM

 

         


Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2021 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub