DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BANSKÁ BYSTRICA

 

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa


Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Námestie L. Svobodu 4
974 09 Banská Bystrica

Kontaktná osoba:

Ing. Gabriela Gondová
Telefón:  048 – 472 65 00 
Fax: 048 – 472 65 49
e-mail : gabriela.gondova@dfnbb.sk 


Druh verejného obstarávateľa: organizácia riadená verejným právom
Forma: štátna príspevková organizácia
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu: § 6 ods. 1 písm. d) ZOV
Hlavný predmet činnosti:  zdravotníctvo

http://detskanemocnica.sk/verejne-obstaravanie