DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BANSKÁ BYSTRICA

 

Vedenie nemocnice

S účinnosťou od 01.04.2017 bol Rozhodnutím MZ SR o zmene zriaďovacej listiny DFNsP BB ustanovený kolektívny štatutárny orgán - Rada riaditeľov.

 

RADA RIADITEĽOV - kolektívny štatutárny orgán
Ing. Juraj Gallo
generálny riaditeľ
 
Sekretariát:
048 - 472 65 01
 
juraj.gallo@dfnbb.sk
MUDr. Miloslav Hanula, PhD.
medicínsky riaditeľ
 
Sekretariát:
048 - 472 65 01
 
miloslav.hanula@dfnbb.sk
 
Ing. Viera Mikušincová
ekonomický riaditeľ
 
Sekretariát:
048 - 472 65 01
 
viera.mikusincova@dfnbb.sk
 
Mgr. Ľuba Pohorelá
vedúca Odboru ošetrovateľstva
 
048 -472 65 89
 
luba.pohorela@dfnbb.sk
 
 
 

 

 

 

http://detskanemocnica.sk/vedenie-nemocnice-1