Urgentný príjem DETSKÁ CHIRURGIA (ústavná pohotovostná služba / ÚPS)

 

Ambulancie urgentného príjmu pracujú nepretržite aj v súčasnej výnimočnej situácii.

 

Cenník poskytovanej zdravotnej starostlivosti na urgente nájdete TU

Prízemie, číslo dverí 017
Deň Ordinačné hodiny Lekár
Denne nepretržitá 24 hodinová služba službukonajúci lekár

 

                            

Urgentný príjem PEDIATRIA (ústavná pohotovostná služba / ÚPS)

Prízemie, číslo dverí 015
Deň Ordinačné hodiny Lekár
Denne nepretržitá 24 hodinová služba službukonajúci lekár
 

Na vyšetrenie potrebujete preukaz poistenca dieťaťa.

V prípade, že idete autom, môžete použiť vchod na -1. poschodí. Bližšie inštrukcie TU

Pracovisko urgentu (ústavnej pohotovostnej služby) v DFNsP B. Bystrica je dôležitou súčasťou činnosti DFNsP B. Bystrica a medzičlánkom medzi všeobecnou a špecializovanou ambulantnou zdravotnou starostlivosťou, resp. záchrannou zdravotnou službou a ústavnou zdravotnou starostlivosťou poskytovanou na klinikách a oddeleniach DFNsP, B. Bystrica.

Odborná pracovná náplň:

 1. Starostlivosť o poukázaného pacienta z Detskej pohotovosti.
 2. Konziliárna činnosť u detí a mladistvých hospitalizovaných na iných klinikách a oddeleniach DFNsP Banská Bystrica a deti hospitalizované vo FNsP F.D.R. Banská Bystrica (neonatológia, infektológia, gynekológia...).
 3. Lekárska prvá pomoc pri akútnom život ohrozujúcom stave v spolupráci s lekárom II.  Kliniky pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny v DFNsP B. Bystrica.
 4. Krátkodobá diagnosticko-terapeutická starostlivosť o pacientov do 24 hodín (vyšetrenie klinické a paraklinické, odbery, infúzie) v závislosti od zmluvného vzťahu s poisťovňami (zatiaľ platí len pre poistencov zdravotných poisťovní VšZP a Dôvera). 

Kedy navštíviť URGENT (ambulanciu ústavnej pohotovostnej služby) bez poukázania?

Život ohrozujúce stavy, alebo náhla a závažná zmena stavu, predovšetkým:

 • poruchy vedomia, dýchania a srdcovej činnosti
 • akútne bolesti na hrudníku
 • vykašliavanie, vracanie krvi
 • vdýchnutie, prehltnutie cudzieho telesa, tvrdej potraviny s pretrvávajúcim dráždením v dýchacích alebo tráviacich cestách
 • otravy
 • podozrenie na neuroinfekciu - prudké bolesti hlavy s vracaním, vynútenou polohou tela
 • anafylaxia / rýchla alergická reakcia
 • vysoké teploty s poruchou vedomia, kŕčmi

Vo všetkých týchto prípadoch je potrebné bezodkladne volať bezplatnú telefonickú linku 155 záchrannej zdravotnej služby, ktorá zabezpečí urgentnú odbornú prvú pomoc a v prípade potreby prevoz vozidlom záchrannej služby.

Kedy ísť najskôr na Detskú pohotovosť?

Ľahšie zdravotné komplikácie, s ktorými by ste sa obrátili na svojho pediatra a nevyžadujú ústavnú zdravotnú starostlivosť - hospitalizáciu:

 • zvýšená teplota,
 • kašeľ,
 • nádcha,
 • vracanie a hnačky,
 • bolesti,
 • bežné alergické reakcie.
 
Lekárenská pohotovostná služba:
Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby nájdete TU
 

Priama linka:
048 - 472 65 50 - pediatria
048 - 472 65 73 - chirurgia
Lekár
službukonajúci lekár
Sestra
službukonajúca sestra

Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2020 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub