Urgentný príjem DETSKÁ CHIRURGIA (ústavná pohotovostná služba / ÚPS)

 

Cenník poskytovanej zdravotnej starostlivosti na urgente nájdete TU

 

Prízemie, číslo dverí 017
Deň Ordinačné hodiny Lekár
Denne nepretržitá 24 hodinová služba službukonajúci lekár

 

                            

Urgentný príjem PEDIATRIA (ústavná pohotovostná služba / ÚPS)

Prízemie, číslo dverí 015
Deň Ordinačné hodiny Lekár
Denne nepretržitá 24 hodinová služba službukonajúci lekár
 

Na vyšetrenie potrebujete preukaz poistenca dieťaťa.

V prípade, že idete autom, môžete použiť vchod na -1. poschodí. Bližšie inštrukcie TU

Pracovisko urgentu (ústavnej pohotovostnej služby) v DFNsP B. Bystrica je dôležitou súčasťou činnosti DFNsP B. Bystrica a medzičlánkom medzi všeobecnou a špecializovanou ambulantnou zdravotnou starostlivosťou, resp. záchrannou zdravotnou službou a ústavnou zdravotnou starostlivosťou poskytovanou na klinikách a oddeleniach DFNsP, B. Bystrica.

Odborná pracovná náplň:

 1. Starostlivosť o poukázaného pacienta z Detskej pohotovosti.
 2. Konziliárna činnosť u detí a mladistvých hospitalizovaných na iných klinikách a oddeleniach DFNsP Banská Bystrica a deti hospitalizované vo FNsP F.D.R. Banská Bystrica (neonatológia, infektológia, gynekológia...).
 3. Lekárska prvá pomoc pri akútnom život ohrozujúcom stave v spolupráci s lekárom II.  Kliniky pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny v DFNsP B. Bystrica.
 4. Krátkodobá diagnosticko-terapeutická starostlivosť o pacientov do 24 hodín (vyšetrenie klinické a paraklinické, odbery, infúzie) v závislosti od zmluvného vzťahu s poisťovňami (zatiaľ platí len pre poistencov zdravotných poisťovní VšZP a Dôvera). 

Kedy navštíviť URGENT (ambulanciu ústavnej pohotovostnej služby) bez poukázania?

Život ohrozujúce stavy, alebo náhla a závažná zmena stavu, predovšetkým:

 • poruchy vedomia, dýchania a srdcovej činnosti
 • akútne bolesti na hrudníku
 • vykašliavanie, vracanie krvi
 • vdýchnutie, prehltnutie cudzieho telesa, tvrdej potraviny s pretrvávajúcim dráždením v dýchacích alebo tráviacich cestách
 • otravy
 • podozrenie na neuroinfekciu - prudké bolesti hlavy s vracaním, vynútenou polohou tela
 • anafylaxia / rýchla alergická reakcia
 • vysoké teploty s poruchou vedomia, kŕčmi

Vo všetkých týchto prípadoch je potrebné bezodkladne volať bezplatnú telefonickú linku 155 záchrannej zdravotnej služby, ktorá zabezpečí urgentnú odbornú prvú pomoc a v prípade potreby prevoz vozidlom záchrannej služby.

Kedy ísť najskôr na Detskú pohotovosť?

Ľahšie zdravotné komplikácie, s ktorými by ste sa obrátili na svojho pediatra a nevyžadujú ústavnú zdravotnú starostlivosť - hospitalizáciu:

 • zvýšená teplota,
 • kašeľ,
 • nádcha,
 • vracanie a hnačky,
 • bolesti,
 • bežné alergické reakcie.
 
Lekárenská pohotovostná služba:
Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby nájdete TU
 

URGENT pediatrický:
MOBIL: 0915 838 415
Priama linka: 048 - 472 65 50

URGENT chirurgický:
MOBIL: 0915 988 155
Priama linka: 048 - 472 65 73 
Lekár
službukonajúci lekár
Sestra
službukonajúca sestra

Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2021 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub