TESTOVANIE PRED KAŽDÝM AMBULANTNÝM VYŠETRENÍM

12.02.2021

Toto opatrenie bolo prijaté na základe zverejneného "Klinického protokolu zjednotených postupov poskytovania ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti dieťaťu počas pandémia COVID-19", ktorý vydalo MZ SR. https://www.health.gov.sk/?covid-19-metodicke-usmernenia

S účinnosťou od 15. februára 2021 je pacient povinný preukázať sa negatívnym výsledkom antigénového / PCR COVID testu nie starším ako 72 hodín aj pred ambulantným vyšetrením. Uvedené platí pre vyšetrenia na všetkých ambulanciách bez výnimky.

Výnimku z tejto povinnosti majú: 

1. deti s poruchou autistického spektra bez obmedzenia veku 

2. deti do 1 roka veku bez klinických príznakov infekčného ochorenia - sprevádzajúca osoba týchto detí je povinná predložiť Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa aj sprevádzajúcej osoby

3. deti do 7 dní po výkone "adenotómia" a do 14 dní po výkone "tonzilektómia" - kontraindikácia testovania

4. deti do 90 dní po prekonaní COVID-19, ktoré o tom majú lekárske potvrdenie

5. deti po kompletnom zaočkovaní proti COVID-19

6. sprevádzajúce osoby detí na Hematologickú a Onkologickú ambulanciu po kompletnom zaočkovaní 

7. sprevádzajúce osoby detí na Hematologickú a Onkologickú ambulanciu do 90 dní po prekonaní COVID-19, ktorí o tom majú potvrdenie od lekára

Ak dieťa do 1 roka veku vykazuje príznaky infekčného ochorenia, alebo malo úzky kontakt s osobou s ochorením COVID-19, platí preňho aj pre sprevádzajúcu osobu povinnosť preukázať sa negatívnym výsledkom antigénového / PCR testu nie starším ako 72 hodín.

Nemocnica akceptuje výsledky z ktoréhokoľvek odberového miesta - nemusíte sa testovať v Detskej nemocnici, môžete tak urobiť napr. v mieste svojho bydliska (zoznam odberových miest). Testovanie na Odberovom mieste v Detskej nemocnici za týmto účelom je možné absolvovať v pracovné dni v čase od 07:20 do 11:00 hod. Pacient obdrží výmenný lístok s vyznačeným výsledkom testu. Testovanie je ideálne absolvovať deň vopred, alebo prísť na testovanie s dostatočným časovým predstihom pred plánovaným časom vyšetrenia. 


Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2021 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub