DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BANSKÁ BYSTRICA

 

Systém na zabezpečenie hygienicko-epidemiologického režimu

27.12.2017

Koncom roka dostala nemocnica dar od OZ Svetlieko nádeje. Predmetom daru je systém na zabezpečenie hygienicko-epidemiologického režimu ústavnej zdravotnej starostlivosti. Ide o dezinfekčné prostriedky, špeciálne mydlá, dávkovače, hygienické utierky, ... v celkovej sume necelých 14.000 €.

Zo srdca ďakujeme, želáme všetko dobré a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

    

http://detskanemocnica.sk/system-na-zabezpecenie-hygienicko-epidemiologickeho-rezimu