DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BANSKÁ BYSTRICA

  http://detskanemocnica.sk/suhrnne-spravy-o-zakazkach-s-nizkou-hodnotou