DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BANSKÁ BYSTRICA

 

Správa majetku štátu

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica sa v súlade s ust. zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu považuje sa správcu majetku štátu.

 

Prehľad nehnuteľného majetku v správe DFNsP BB nájdete v Registri majetku štátu.

Prehľad ponúk prebytočného majetku štátu v správe DFNsP BB nájdete v Registri osobitných ponukových konaní

 

 

Kontaktná osoba pre príjem ponúk na ponúkaný prebytočný majetok štátu:
JUDr. Zuzana Rosinská
 048 – 472 65 11 (kl. 3410)
 048 – 472 65 49
 
http://detskanemocnica.sk/sprava-majetku-statu