DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BANSKÁ BYSTRICA

 

Slovenská zdravotnícka univerzita

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica je fakultnou nemocnicou Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Na pracoviskách DFNsP BB prebieha pregraduálna a postgraduálna výučba Lekárskej fakulty SZU a Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici.

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Fakulta zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici

Lekárska fakulta SZU

 

http://detskanemocnica.sk/slovenska-zdravotnicka-univerzita