Slávnostná konferencia pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier

05.06.2017

Pri príležitosti medzinárodného dňa sestier sa 10. mája 2017 konalo odborné podujatie "Nové trendy v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii". Organizátorom bola územná sekcia SSSa PA v Banskej Bystrici, ako aj zariadenia poskytujúce zdravotnú starostlivosť v banskobystrickom regióne - DFNsP Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta, Mammacentrum sv. Agáty Banská Bystrica, SsÚSCCH, a.s. a Klub priateľov Detskej nemocnice v Banskej Bystrici. Okrem odborného programu bola úvodná časť venovaná slávnostnému vyhláseniu a oceneniu sestier zo všetkých zúčastnených organizácií.

S hrdosťou konštatujeme, že z Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica boli ocenené 3 zdravotné sestry - Erika Gejdošová (II. KPAIM SZU), Mária Klotáková (II. DK SZU) a Mgr. Ľuba Pohorelá (II. DK SZU)! Srdečne im blahoželáme a prajeme veľa energie, entuziazmu a nadšenia pri vykonávaní tohto náročného povolania.

         


Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2021 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub