SCN SR sa stalo expertíznym pracoviskom

19.11.2017

Skríningové centrum novorodencov SR (SCN SR) je unikátne laboratórium, jediné svojho druhu na Slovensku, pôsobiace pod hlavičkou Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica. Skríningom rozumieme vyhľadanie určitej choroby alebo vady v populácii. Skríning novorodencov vykonávaný v SCN SR je zameraný na vyhľadávanie vybraných vrodených chýb endokrinných žliaz a látkovej výmeny. Včasné záchyt skríningom umožní účinnú liečbu ešte pred poškodením a zaistí sa tak zdravý vývoj dieťaťa.

Význam skríningu a jeho nepopierateľný prínos je od 27. novembra 2017 deklarovaný aj zaradením SCN SR do zoznamu pracovísk pre zriedkavé choroby v Slovenskej republike ako expertízneho pracoviska so zameraním na novorodenecký skríning.

 


Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2021 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub