DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BANSKÁ BYSTRICA

 

RTG, pracovisko SVaLZ - rádiológia 1

 

 
Prízemie, číslo dverí 038
Deň Ordinačné hodiny Technik
Pondelok 00:00 - 24:00 službukonajúci RTG technik
Utorok 00:00 - 24:00 službukonajúci RTG technik
Streda 00:00 - 24:00 službukonajúci RTG technik
Štvrtok 00:00 - 24:00 službukonajúci RTG technik
Piatok 00:00 - 24:00 službukonajúci RTG technik
Sobota 00:00 - 24:00 službukonajúci RTG technik
Nedeľa 00:00 - 24:00 službukonajúci RTG technik

 

Priama linka: 048 - 472 65 72     
Interná klapka: 3372
Lekár
MUDr. Kateřina Novotná
RTG technik
Dana Ečeková
Gabriela Macková
Bc. Monika Szabová
http://detskanemocnica.sk/rtg-rontgen