Redcord® system a vertikalizačné lôžka od PSS, a.s.

21.10.2016

Na Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie pribudlo špeciálne zariadenie Redcord® system, ktoré sa využíva na nácvik vzpriamenia a zlepšenia držania tela u detí s ťažkými diagnózami a poruchami mobility, ktoré to inak bez pomoci nedokážu.

Na II. Detskú kliniku a Kliniku detskej chirurgie zasa pribudli vertikalizačné lôžka, ktoré budú využívané pri rehabilitácii imobilných pacientov počas hospitalizácie na klinikách.

Obe tieto zariadenia sú darom OZ Klub priateľov Detskej nemocnice v Banskej Bystrici pre našu nemocnicu a v podmienkach slovenského zdravotníctva patria k nadštandardu.

Redcord® system sa využíva u detí, ktoré sa nedostali ďalej vo svojom psychomotorickom vývoji  pre nedostatočnú vzpriamovaciu schopnosť tela, čiže sa nedostali do stoja, resp. chôdze. Hovoríme o pacientoch s diagnózami ako detská mozgová obrna, skolióza, či chybné držanie tela. Terapia týchto diagnóz je náročná. Redcord® system umožňuje nácvik vzpriamenia a zlepšenia celkového držania tela, ktoré takéto deti bez pomoci nedokážu. Ide o časovo náročnú, ale veľmi pozitívne vnímanú terapiu, ktorá umožňuje týmto pacientom posun vpred.

Vertikalizačné lôžko umožňuje dosiahnuť rôzne stupne vertikálnej polohy u imobilných pacientov. Títo sú často pripútaní na lôžka dlhé obdobie. Polohovanie má okrem vplyvu na celkové zlepšenie všetkých funkcií orgánov pozitívny vplyv aj na psychický stav týchto detí. Malý pacient sa môže dostať z horizontálnej do vertikálnej polohy aj napriek imobilite. Týmto má umožnenú lepšiu komunikáciu s okolím, či už vizuálnu, sluchovú alebo verbálnu a cíti sa, akoby samostatne stál, i keď mu to jeho momentálny zdravotný stav nedovoľuje.

Obe zariadenia charakterizujú prístup Oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie ku svojej práci. V maximálnej miere sa totiž snažia preniesť do praxe to najlepšie a najnovšie zo svojho odboru. Snažia sa o to, aby sa aj vďaka rehabilitácii mohli choré deti čím skôr vrátiť do svojho bezstarostného sveta.

      

    


Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2021 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub