DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BANSKÁ BYSTRICA

 

Ambulancia klinickej psychológie

 

Termín vyšetrenia / kontroly si môžete dohodnúť aj
e-mailom:

olga.kubaskova@dfnbb.sk 

adriana.homolova@dfnbb.sk

Prízemie, číslo dverí 023
Deň Ordinačné hodiny Psychológ
Pondelok 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Mgr. Oľga Kubašková
Utorok 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Mgr. Oľga Kubašková
Streda 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Mgr. Oľga Kubašková
Štvrtok 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Mgr. Oľga Kubašková
Piatok 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Mgr. Oľga Kubašková

Objednávanie pacientov osobne alebo telefonicky, najlepšie medzi 08:00 a 09:00 hod. K vyšetreniu je potrebný súhlas rodiča.

Príprava na vyšetrenie:

V prípade, že pacient bol niekedy psychologicky vyšetrený, je vhodné si na vyšetrenie doniesť dokumentáciu z psychologického vyšetrenia. Vyšetrenie mentálnych schopností realizujeme v dopoludňajších hodinách.

Na ambulancii robíme vyšetrenia zamerané na diagnostiku a terapiu psychických a psychosomatických ochorení u detí a mládeže, špeciálnu psychodiagnostiku a psychoterapiu pedopsychiatrických pacientov, predoperačné vyšetrenia pred zákrokmi v celkovej anestézii (zubné ošetrenia, korekcie ušníc a iné plastické operácie).

Hlavná problematika:

  • diagnostika a psychoterapeutické vedenie detí a ich rodín pri psychosomatických ochoreniach,
  • podporná terapia pre ťažko alebo dlhodobo somaticky chorých pacientov a ich rodiny,
  • psychologické a psychoterapeutické vedenie detí a adolescentov s poruchami príjmu potravy,
  • psychodiagnostika kognitívnych funkcií vrátane vyšetrenia intelektu od 3 – 19 rokov,
  • klinickopsychologické posúdenie vhodnosti predĺženia RD u matky alebo otca,
  • klinickopsychologické posúdenie potreby miery doprovodu blízkej osoby u zdravotne znevýhodneného pacienta.
 
Priama linka: 048 - 472 65 64     
Interná klapka: 3364
Klinický psychológ,
psychoterapeut
Mgr. Oľga Kubašková
Klinický psychológ
Mgr. Adriana Homolová

 

http://detskanemocnica.sk/psychologicka