Prvé mimotelové okysličenie krvi u detského pacienta mimo špecializovaného kardiocentra na Slovensku

02.01.2018

V Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Banská Bystrica bol po prvý krát úspešne aplikovaný terapeutický postup mimotelovej oxigenácie u detského pacienta. Princíp tohto postupu spočíva v mimotelovom okysličovaní krvi a odstraňovaní oxidu uhličitého z krvi pacienta. 

VV - ECMO je terapeutický postup, ktorý sa využíva pri veľmi závažnom poškodení pľúc, keď umelá pľúcna ventilácia buď nie je schopná zabezpečiť dostatočnú výmenu dýchacích plynov, alebo v dôsledku tejto terapie dochádza k závažnému poškodzovaniu pľúc. Výsledným efektom je, že umelá pľúcna ventilácia môže byť zvoľnená a tým sa vytvoria priaznivé podmienky na uzdravenie pľúc. Terapia bola použitá u trojročného pacienta, ktorý bol na II. Kliniku pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU v DFNsP BB preložený 28.12.2017 o 23:55 h. z DFN Košice, za účelom mimotelovej podpory dýchania. Po nevyhnutnej príprave, bol pacient 29.12.2017 v skorých ranných hodinách napojený na mimotelový oxigenátor. Pacient uvedenú liečbu veľmi dobre toleroval a 1.1.2018 0 19:00 h. mohla byť liečba úspešne ukončená. Pacient bude v najbližšom období preložený späť do DFN Košice na doliečenie. Ide vôbec o prvú úspešnú aplikáciu VV – ECMO mimo špecializovaných kardiocentier (NÚSCH, NÚSCH - DKC, VÚSCH, SÚSCCH).

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica je koncové zdravotnícke zariadenie, jedno z troch centier poskytovania najvyššej zdravotnej starostlivosti o detského pacienta na Slovensku. Uskutočnenie uvedeného terapeutického postupu je dôkazom poskytovania vysoko nadštandardnej úrovne zdravotnej starostlivosti a zaraďuje II. KPAIM SZU medzi pracoviská európskeho významu.

 

 


Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2021 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub