DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BANSKÁ BYSTRICA

 

Prípravné trhové konzultácie

Hemodialyzačný prístroj

http://detskanemocnica.sk/pripravne-trhove-konzultacie