Urgentný príjem DETSKÁ CHIRURGIA

Cenník poskytnutej zdravotnej starostlivosti na urgentnom príjme nájdete TU

 

Prízemie, číslo dverí 017
Deň Ordinačné hodiny Lekár
Denne nepretržitá 24 hodinová služba službukonajúci lekár

 

                            

Urgentný príjem PEDIATRIA

Prízemie, číslo dverí 015
Deň Ordinačné hodiny Lekár
Denne nepretržitá 24 hodinová služba službukonajúci lekár
 

Na vyšetrenie potrebujete preukaz poistenca dieťaťa.

V prípade, že idete autom, môžete použiť vchod na -1. poschodí. Bližšie inštrukcie TU

Pracovisko urgentného príjmu v DFNsP B. Bystrica je dôležitou súčasťou činnosti DFNsP B. Bystrica a medzičlánkom medzi všeobecnou a špecializovanou ambulantnou zdravotnou starostlivosťou, resp. záchrannou zdravotnou službou a ústavnou zdravotnou starostlivosťou poskytovanou na klinikách a oddeleniach DFNsP, B. Bystrica.

Odborná pracovná náplň:

 1. Starostlivosť o poukázaného pacienta z Pohotovosti pre deti a dorast, Horná 60, Banská Bystrica alebo zo spádových nemocníc.
 2. Konziliárna činnosť u detí a mladistvých hospitalizovaných na iných klinikách a oddeleniach DFN Banská Bystrica a deti hospitalizované vo FNsP F.D.R. Banská Bystrica (neonatológia, infektológia, gynekológia...)
 3. Lekárska prvá pomoc pri akútnom život ohrozujúcom stave v spolupráci s lekárom II.  Kliniky pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny v DFNsP B. Bystrica.
 4. Krátkodobá diagnosticko-terapeutická starostlivosť o pacientov do 24 hodín (vyšetrenie klinické a paraklinické, odbery, infúzie) v závislosti od zmluvného vzťahu s poisťovňami (zatiaľ platí len pre poistencov ZP VšZP a Dôvera). 

Kedy navštíviť našu ambulanciu ústavnej pohotovostnej služby bez poukázania?

Život ohrozujúce stavy, alebo náhla a závažná zmena stavu, predovšetkým:

 • poruchy vedomia, dýchania a srdcovej činnosti
 • akútne bolesti na hrudníku
 • vykašliavanie, vracanie krvi
 • vdýchnutie, prehltnutie cudzieho telesa, tvrdej potraviny s pretrvávajúcim dráždením v dýchacích alebo tráviacich cestách
 • otravy
 • podozrenie na neuroinfekciu - prudké bolesti hlavy s vracaním, vynútenou polohou tela
 • anafylaxia / rýchla alergická reakcia
 • vysoké teploty s poruchou vedomia, kŕčmi

Vo všetkých týchto prípadoch je potrebné bezodkladne volať bezplatnú telefonickú linku 155 záchrannej zdravotnej služby, ktorá zabezpečí urgentnú odbornú prvú pomoc a v prípade potreby prevoz vozidlom záchrannej služby.

Kedy ísť najskôr na ambulanciu Pohotovosti pre deti a dorast (Poliklinika na Hornej ul. 60, B. Bystrica tel. č. 048/ 414 80 90)?

Ľahšie zdravotné komplikácie, s ktorými by ste sa obrátili na svojho pediatra a nevyžadujú ústavnú zdravotnú starostlivosť - hospitalizáciu:

 • zvýšená teplota
 • kašeľ
 • nádcha
 • vracanie a hnačky
 • bolesti
 • bežné alergické reakcie
 
Lekárenská pohotovostná služba:
- od 1.1.2016 poskytuje lekárenskú pohotovostnú službu pre okres Banská Bystrica lekáreň Dr. Max na Hornej ulici 60 v budove Polikliniky v Banskej Bystrici
- prevádzková doba: pondelok - piatok 15:30 - 24:00 hod.
                                 sobota - nedeľa 20:00 - 24:00 hod.
                                 sviatočné dni 07:00 - 24:00 hod.

Priama linka:
048 - 472 65 50 - pediatria
048 - 472 65 73 - chirurgia
Lekár
službukonajúci lekár
Sestra
službukonajúca sestra

Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2018 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub