Podporte nás

Našej nemocnici môžete pomôcť formou finančného daru, vecného daru, či výpožičky. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica sa pri prijímaní finančného a vecného daru riadi ustanovením § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a pri výpožičke § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

Ak budete mať záujem pomôcť detským pacientom DFNsP BB, kontaktujte:

Ing. Jana Petríková - 0915 692 019
 048 - 472 65 11, kl. 2112

jana.petrikova (zavinac) dfnbb.sk

 

Podporiť nás môžete aj prostredníctvom občianskych združení, ktoré pôsobia pri našej nemocnici

 

 

 

 

 

 


Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2021 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS