Podlimitné a nadlimitné zákazky 2014

Predmet zákazky  Zverejňované informácie
2/2014
Dialyzačné roztoky a špeciálny
zdravotnícky materiál k peritoneálnej
dialýze pacientov detského veku
 Informácia o otváraní ponúk časť "Ostatné"
1/2014
Predmety osobnej starostlivosti
 Informácia o otváraní ponúk časť "Ostatné"
 Informácia o otváraní ponúk časť "Kritériá"

Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2021 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS