DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BANSKÁ BYSTRICA

 

Poďakuj sestre

15.05.2019

Poďakovať sa nielen sestrám, ale i ďalšiemu zdravotníckemu personálu v nemocniciach a rôznych zariadeniach môže verejnosť aj v tomto roku. V marci odštartoval piaty ročník projektu POĎAKUJ SESTRE. Záštitu nad ním prevzalo Ministerstvo zdravotníctva SR.

Na Slovensku je mnoho sestier a lekárov oddaných svojmu povolaniu a je potrebné im poďakovať nielen medzi ľuďmi v čakárni alebo v ambulancii. „Chceme, aby slová vďaky ostali zachytené na webe www.podakujsestre.sk aj pre ostatných pacientov. Projekt POĎAKUJ SESTRE umožňuje pacientom napísať svoje poďakovanie na ďakovný lístok v partnerskej nemocnici i vypísaním ďakovného e-formuláru na webe (lístok si môžete stiahnuť aj TU). Samotní pacienti tak stimulujú personál, čo sa im vracia v podobe toho, že personál robí svoju prácu ochotnejšie a zmysluplnejšie, keďže je takýmto spôsobom motivovaný,“ vysvetľuje Pavol Boka projektový manažér Komory pre medicínske právo – MEDIUS, ktorá je realizátorom celého projektu.

„Projekt spája dve roviny. Podporuje vyjadrenie vďaky sestrám zo strany pacientov a vzdeláva sestry o právnych témach týkajúcich sa ich povolania a práv pacienta. Právne vzdelaný zdravotnícky pracovník dokáže obmedziť riziká a škody a vytvoriť pre pacienta bezpečné prostredie. Ľudský prístup vyvoláva v pacientovi vďačnosť za jej starostlivosť. Sestra, ktorá má pozitívnu spätnú väzbu od pacienta sa stále viac identifikuje so svojím povolaním a je ochotná v ňom ďalej rásť. Zdravotné sestry sa často pri výkone povolania stretávajú s právnymi otázkami, na ktoré nepoznajú odpoveď. Nevedomosť a nedostatok informácií ich zneisťuje pri výkone ich povolania. Neistá a vyhorená sestra je len krôčik od nevrlého prístupu k pacientovi. Projekt učí sestry správne reagovať vo vypätých situáciách a vracia im ich sebaistotu“ hovorí Pavol Boka.

Do projektu je v súčasnosti zapojených takmer 30 nemocníc a ďalších zariadení. Presný zoznam zapojených zariadení je možné nájsť na webe www.podakujsestre.sk.

   

       

 

http://detskanemocnica.sk/podakuj-sestre