DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BANSKÁ BYSTRICA

 

Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie

 

Prízemie, číslo dverí 075
Deň Ordinačné hodiny Lekár
Pondelok 07:30 - 13:00 13:30 - 14:40 MUDr. Branko Takáč, PhD.
Utorok 07:30 - 13:00 13:30 - 14:40 MUDr. Branko Takáč, PhD.
Streda neordinuje  
Štvrtok 07:30 - 13:00 13:30 - 14:40 MUDr. Branko Takáč, PhD.
Piatok 07:30 - 13:00 13:30 - 14:40 MUDr. Branko Takáč, PhD.

Objednávanie pacientov osobne alebo telefonicky po 13:00 hod. počas ambulantných dní.

Hlavná problematika: Ďalej je to diagnostika a liečba prieduškovej astmy, akútneho aj chronického kašľa u detí, ochorenia s poruchami obranyschopnosti s častými infekciami horných aj dolných dýchacích ciest. Diagnostika spánkových porúch dýchania. Hodnotenie funkčnej a zdravotnej spôsobilosti detských pacientov trpiacich na ochorenia dýchacieho ústrojenstva

Spektrum vyšetrení:

  • edukácia pacientov s chronickými chorobami dýchacieho systému v domácom monitorovaní ochorenia,
  • riešenie naliehavých situácií a poradenstvo pri výbere postupov v oblasti dychovej rehabilitácie,
  • diagnostika zriedkavých ochorení dýchacieho ústrojenstva,
  • funkčné vyšetrenie pľúc, bronchoskopia v lokálnej aj celkovej anestézii a iné vyšetrenia.

Naša pľúcna ambulancia zastrešuje Centrum pre liečbu ochorenia Cystická fibróza so stredoslovenskou pôsobnosťou. Jedná sa o geneticky podmienené závažné ochorenie, podstatou ktorého je dysfunkcia exokrinných žliaz. Dominantne sa prejavuje frekventnými infekciami dýchacích ciest, neprospievaním, vysokým obsahom solí v pote („slané deti“). Viac informácií na www.klubcf.sk

 
Priama linka: 048 - 472 65 70     
Interná klapka: 3370
Lekár
MUDr. Branko Takáč, PhD.      
Sestra
Henrieta Klačková
http://detskanemocnica.sk/plucna