Pilotný projekt kanisterapie v podmienkach DFNsP BB

03.05.2019

Na Klinike pediatrickej onkológie a hematológie SZU sme spustili pilotný projekt kanisterapie s názvom "Daj labku kamarát"

Cieľom projektu je znížiť stres a úzkosť detského pacienta, ktoré vyplývajú z prostredia, medicínskych úkonov, bolesti a sprievodných znakov liečby, ale tiež stimulovať deti k pohybu a k cvičeniu úmernému ich aktuálnemu zdravotnému stavu. Dokážeme tak prispieť k rehabilitácii počas liečby a prípadnej rýchlejšej rekonvalescencii a tiež prinášať zmenu do stereotypu denného režimu počas hospitalizácie. Projekt je určený  pre deti a adolescentov s diagnostikovaným onkologickým ochorením, ktoré sú v starostlivosti Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica (DFNsP BB).

“Do terapie sú zapojené špeciálne vycvičené a prísne zdravotne monitorované psy z plemena švajčiarsky ovčiak - 5 ročná sučka Fantagiro a 2 ročný pes Iorek.”, povedala Ľubica Bátoryová, kanisterapeut a metodik občianskeho združenia Physio Canis.

“Spolu s našimi partnermi sme museli vypracovať metodiku zameranú na všetky oblasti zabezpečenia podmienok v súvislosti s poskytovaním kanisterapie, nastaviť podmienky a pravidlá pre výkon terapie, čo bol veľmi náročný proces. Som ale veľmi rád, že sme sa do toho pustili, prekonali všetky prekážky a dnes sa môžeme tešiť spolu s deťmi.”, - doplnil medicínsky riaditeľ DFNsP BB  Miloslav Hanula.

“O kanisterapii v nemocničných podmienkach sme doteraz vedeli iba zo zahraničných pracovísk a zahraničných štúdií, ktoré túto terapeutickú doplnkovú metódu hodnotia veľmi pozitívne. Teraz môžeme jej prínos ponúkať a skúmať aj u nás.“, uzavrel Pavel Bician, zástupca prednostu Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie SZU DFNsP BB a predseda občianskeho združenia Svetielko nádeje.

Získané výsledky a skúsenosti z pilotného programu kanisterapie plánujú realizátori projektu spracovať a následne poskytnúť pre potreby ostatných zdravotníckych zariadení v Slovenskej republike.

O kanisterapii

Kanisterapia je formou terapie, pri ktorej sa využíva pozitívne pôsobenie psa domáceho (Canis familiaris) na zdravie, teda na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. Uplatňuje sa hlavne ako pomocná psychoterapeutická metóda. Pes terapeut pôsobí ako motivátor a katalyzátor, upokojuje klienta, čo výrazne skracuje dobu liečenia a urýchľuje regeneráciu. Kanisterapia je súčasťou súboru animálnych terapií (zoo terapií). Pre klienta s onkologickým ochorením je špecifickou metódou socioterapie a je súčasťou klinickej sociálnej práce.

 

     

 


Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2020 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub