DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BANSKÁ BYSTRICA

 

Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra - Rada riaditeľov

 

Organizačná štruktúra - Úsek generálneho riaditeľa

 

Organizačná štruktúra - Úsek medicínskeho riaditeľa

 

Organizačná štruktúra - Úsek ekonomického riaditeľa

 

Organizačná štruktúra - Príloha č. 1

 

http://detskanemocnica.sk/organizacna-struktura