DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BANSKÁ BYSTRICA

 

Odborová organizácia

 

Základná organizácia Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb

pri Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Banská Bystrica

so sídlom Námestie L. Svobodu 4

974 09 Banská Bystrica

 

potvrdená právna subjektivita Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb

č. 297/2005-L zo dňa 17.08.2005

org. č. 0111 - 60111

 

Predseda odborovej organizácie: MUDr. Miroslav Kokavec

E-mail: odbory@dfnbb.sk

 

http://detskanemocnica.sk/odbory