Novorodenecká JIS v africkej Keni

19.04.2017

Sme veľmi radi, že pracovné a profesionálne aktivity našich lekárov prinášajú benefit aj mimo územia Slovenska. Vďaka iniciatíve vysokej školy sv. Alžbety sa prednosta II. Detskej kliniky SZU našej nemocnice zapojil do projektu vybudovania novorodeneckej JIS v africkej Keni.

Vďaka fungovaniu katolíckej misionárskej kongregácie Evangelizing Sisters of Mary bola v Rongai - Nakuru zriadená klinika / pôrodnica Sistomazzoldi. Je to malá nemocnica poskytujúca zdravotné služby ľuďom z okolia. Liečia tu bežné ochorenia (malária, týfus, brucelóza, črevné parazity, vysoký tlak, močové infekcie ...) a starajú sa o tehotné ženy. Prevádzkujú tehotenskú poradňu, k dispozícií majú aj sono. Pacienti sú väčšinou nízkopríjmoví, takže sú im tu za minimálne náklady poskytnuté maximálne služby, konzultácie, laboratórne vyšetrenia, sono, liečba. Majú tu dokonca tzv. imunizačný deň. Jeden deň v týždni počas ktorého sledujú vývoj detí, ich váhu, zdravotný stav a samozrejme zabezpečujú očkovania podla keňského očkovacieho kalendára.

Kvôli vysokej novorodeneckej úmrtnosti predovšetkým nedonosených novorodencov sa rozhodli zriadiť novorodeneckú JIS. Náklady na zriadenie boli hradené z príspevkov darcov. Sprevádzkovanie JIS-ky zabezpečil náš lekár - prof. Králinský. Okrem zaučenia personálu sa podieľal aj na montáži a inštalácii zariadení. Táto malá nemocnica sa môže pochváliť "oddelením", akých v tejto krajine nie je veľa. Inkubátor vrátane CPAP systému zabezpečia ventiláciu hranične nezrelých novorodencov.

My pevne veríme, že v Rongai nebudú mať núdzu o darcov a dobrovoľníkov, ktorí im pomôžu prekonávať prekážky a nedokonalosti tamojšieho zdravotného systému, a že sa im bude aj naďalej dariť v neľahkej práci, ktorej zasvätili svoje aktivity.

 

  

 


Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2021 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub