Negatívny COVID test aj pred vyšetrením na ambulanciách

23.12.2020

S účinnosťou od 07. januára 2021 je pacient povinný preukázať sa negatívnym výsledkom COVID testu nie starším ako 72 hodín aj pred niektorými ambulantnými vyšetreniami (viď tabuľku nižšie). Uvedené platí pre všetkých pacientov bez výnimky veku, či hendikepu.

Nemocnica akceptuje výsledky z ktoréhokoľvek odberového miesta - nemusíte sa testovať v Detskej nemocnici, môžete tak urobiť napr. v mieste svojho bydliska. Testovanie na Odberovom mieste v Detskej nemocnici za týmto účelom je možné absolvovať v pracovné dni v čase od 07:20 do 11:00 hod. Pacient obdrží certifikát s vyznačeným výsledkom testu. Testovanie je ideálne absolvovať deň vopred, alebo prísť na testovanie s dostatočným časovým predstihom pred plánovaným časom vyšetrenia. 

Zoznam ambulancií / vyšetrení, na ktoré sa vyžaduje preukázanie sa negatívnym výsledkom COVID testu:

 

Názov ambulancie

Spektrum vyšetrení

Druh testu

Ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie 1

všetci pacienti

antigénový

Ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie 2

všetci pacienti

antigénový

Ambulancia pediatrickej oftalmológie (Očná)

všetci pacienti

antigénový

Otorinolaryngologická ambulancia (Ušno-nosovo-krčná)

všetci pacienti

antigénový

Foniatrická ambulancia

všetci pacienti antigénový
Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatólógie a výživy gastrofibroskopia antigénový

Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie (Pľúcna)

spirometria

antigénový

Ambulancia pediatrickej kardiológie

ergometria

antigénový

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie 

FeNO

antigénový

Ambulancia zubného lekárstva

prvovyšetrenie

antigénový

 

 


Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2021 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub