Naši lekári v utečeneckom tábore v Grécku

20.04.2017

Vo februári tohto roku sa MUDr. Ivana Gondová (II. Detská klinika SZU) a MUDr. Michal Šprlák (Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU) zúčastnili projektu pomoci utečencom v dvoch táboroch v Grécku, kde od minulého roku funguje humanitárny projekt pod záštitou Vysokej školy sv. Alžbety. V rámci projektu je poskytovaná základná zdravotná starostlivosť pacientom v utečeneckých táboroch v mestách Veria a Alexandria. V každom z nich je plne vybavená ambulancia s lekárom, sestrou a prekladateľom. Lekári tu denne ošetrili približne 25-30 prevažne detských pacientov. Počas víkendu boli k dispozícii pre urgentné prípady. Skúsenosti nadobudnuté pri projekte prispeli k obohateniu ich medicínskej praxe. My sme hrdí, že odborná pomoc našich lekárov nachádza uplatnenie aj za hranicami Slovenska!

 

 


Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2021 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub