Nácvik postupov pri podozrení na vysoko nebezpečnú nákazu

20.12.2018

Dňa 13.12.2018 sa v našej nemocnici uskutočnil praktický nácvik postupov pri vyšetrení osoby s podozrením na vysoko nebezpečnú nákazu (VNN). Pod týmto pojmom rozumieme ochorenia ako Ebola, Mers, Zika, či iné vysoko infekčné ochorenia. Ich klinické príznaky môžu byť identické s prejavmi chrípky (horúčka, bolesť hlavy, ...). Inkubačná doba je približne 2 - 21 dní.

V súčasnosti sú dovolenky v exotických destináciách veľmi populárne. Je preto nevyhnutné, aby boli lekári a ostatní zdravotnícki pracovníci pripravení a verejnosť informovaná o možných rizikách. Obzvlášť teraz, v chrípkovom období, je nutné uvedomiť si dôležitosť poskytnutia komplexných informácií ošetrujúcemu lekárovi. Cestovateľská anamnéza je preto pre lekára veľmi dôležitou informáciou. Na jej základe zhodnotí príznaky ochorenia osoby a kontaktuje infektológa a regionálneho hygienika. Spoločne vedia zo získaných informácií posúdiť, či sa môže alebo nemôže jednať o VNN. Pri pozitívnej cestovateľskej anamnéze sa pristupuje k plneniu stanovených opatrení v súlade s usmernením koordinácie bezpečnostných postupov schválených hlavným hygienikom SR.

Základným pravidlom je izolovať pacienta s podozrením na VNN a chrániť verejné zdravie. Toto vyžaduje jednotnú koordináciu a súčinnosť zainteresovaných rezortov a určených síl a prostriedkov zasahujúcich zložiek.

Šírenie vysoko nebezpečnej nákazy v medzinárodnom rozsahu oznamuje Svetová zdravotnícka organizácia (SZO). Na základe tejto skutočnosti krajiny prijímajú vnútorné opatrenia, ktoré sú v súlade s odporúčaniami SZO a so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Tieto opatrenia sú zamerané na zvýšenie pripravenosti verejného zdravotníctva na ochranu verejného zdravia pred hrozbou možného zavlečenia a šírenia VNN.

Nácviku sa zúčastnili lekári a sestry našej nemocnice, členovia vedenia nemocnice, vedúci SOKRZ Banskobystrického kraja, epidemiológ z RÚVZ Banská Bystrica, ktorý bol nápomocný pri správnom dodržiavaní používania osobných ochranných pracovných prostriedkov, aby sa zamedzilo nakazeniu zdravotníkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti osobám podozrivým z ochorenia VNN. Praktickú ukážku si prišli pozrieť aj študenti Trnavskej univerzity, Katedry verejného zdravotníctva, a tak mali možnosť vidieť, ako by to malo prebiehať v praxi.

Už teraz je jasné, že podobné cvičenia by sa mali konať opakovane, aby si personál „osvojoval“ opatrenia a vedel reagovať na vznikajúce situácie.

Pre nás je podstatné, že vieme, ako je potrebné takúto neštandardnú situáciu riešiť, že máme potrebné vybavenie a vyškolený personál.

 


Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2021 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub