DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BANSKÁ BYSTRICA

 

Možná platba kartou

04.09.2019
S potešením vám oznamujeme, že od 1.10.2019 je v nemocnici možná platba kartou :-) Počas pracovných dní na hlavnej pokladni, počas víkendov, sviatkov a mimo pracovnej doby na ambulancii Urgentu.
Veríme, že aj týmto krokom prispievame k vyššiemu štandardu poskytovaných služieb.

http://detskanemocnica.sk/mozna-platba-kartou