Menovanie prednostov kliník

05.11.2018

V súvislosti so zmenou zriaďovacej listiny našej nemocnice, ktorú urobilo Ministerstvo Zdravotníctva SR, sme uskutočnili výberové konania na prednostov jednotlivých kliník. Výberové konania úspešne prebehli, 7-členná komisia pozostávajúca zo zástupcov našej nemocnice, odborovej organizácie, SZU a Ministerstva Zdravotníctva vybrala úspešných uchádzačov. Následne Rada riaditeľov menovala s účinnosťou od 1.11.2018 na funkčné obdobie 5 rokov nasledujúcich zamestnancov:

prof. MUDr. Karol Králinský, PhD. – prednosta II. Detskej kliniky SZU

MUDr. Eva Bubanská, PhD. – prednosta Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie SZU

MUDr. Oliver Petrík, PhD. – prednosta II. Kliniky pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU

MUDr. Roman Koreň, PhD. – prednosta Kliniky detskej chirurgie SZU

V tejto súvislosti sú v pracovných náplniach prednostov výrazne posilnené kompetencie, ale aj zodpovednosť nie len za organizovanie výučby, ale aj za poskytovanie zdravotnej starostlivosti, dodržiavanie racionálnej farmakoterapie, organizáciu práce na klinike a príslušných špecializovaných ambulanciách, dodržiavanie hygienicko-epidemiologického režimu... 

Novovymenovaným prednostom srdečne blahoželáme a prajeme veľa pracovných úspechov.

                                                                             MUDr. Miloslav Hanula, PhD.
                                                                                  medicínsky riaditeľ
 


Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2021 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub