Medzinárodný deň sestier

16.05.2016

Vedenie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier ďakuje všetkým sestrám za ich náročnú a obetavú prácu v prospech pacienta. V tento deň si laická i odborná verejnosť pripomína dôležitosť poslania sestier pre spoločnosť.

Sestry vstupujú do života človeka od jeho narodenia a ich povolanie si vyžaduje okrem odborných vedomostí aj tvrdú prácu, sebazaprenie, vytrvalosť i empatiu. Medzinárodný deň sestier sa slávi každoročne už od roku 1965 a v januári 1974 zaň Medzinárodná rada sestier vyhlásila práve 12. máj, ktorý je dňom narodenia zakladateľky moderného ošetrovateľstva Florence Nightingaleovej.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek každoročne udeľuje ocenenie Biele srdce, ktoré získavajú tie najlepšie sestry spomedzi množstva nominovaných. Sestry sú nominované v 3 kategóriách pre jednotlivé povolania, na dvoch úrovniach - republikovej a regionálnej.

S veľkou hrdosťou a radosťou si vám dovoľujeme oznámiť, že za našu nemocnicu boli ocenené 2 sestry - PhDr. Silvia Balátová (Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU) a Mgr. Monika Vyrobíková (II. Klinika pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU). Pripájame sa ku gratuláciám a sme nesmierne potešení, že v našej nemocnici pracujú tak výnimoční ľudia!

 

PhDr. Silvia Balátová          Mgr. Monika Vyrobíková

        

 


Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2021 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub