LIDL daroval našej nemocnici unikátny život zachraňujúci prístroj

09.11.2015

Zástupcovia spoločnosti Lidl Slovenská republika venovali Detkej fakultnej nemocnici s poliklinikou Banská Bystrica život zachraňujúci prístroj CARDIOHELP. Vďaka tomuto daru vznikne vôbec prvé centrum mimotelovej oxygenácie pre detských pacientov na Slovensku. Úspešnosť liečby akútneho zlyhania pľúc touto terapiou je v iných krajinách až 85%, najvyššia je pritom u najmenších detí. Bez využitia tejto špecializovanej liečby dosahuje úmrtnosť pacientov 99%.

„Aktuálne na Slovensku neexistuje pracovisko, ktoré by zabezpečovalo takúto podporu životných funkcií. Najbližšie pracovisko je v Českej republike. Vzhľadom na fakt, že ide o pacientov v kritickom stave so zlyhávajúcimi životnými funkciami, nie je možné zabezpečiť túto starostlivosť v zahraničí,“ povedala Ing. Marianna Hoghová, riaditeľka DFNsP Banská Bystrica a dodala: „Vďaka darovanému prístroju sa naša nemocnica zaradí medzi popredné zdravotnícke zariadenia európskej až svetovej úrovne v starostlivosti o kriticky choré deti.“

Prístroj bude slúžiť na preklenutie obdobia akútneho zlyhania pľúc u detí v kritickom stave po vyčerpaní štandardných terapeutických postupov. V banskobystrickej DFNsP bude odteraz taktiež možné zabezpečiť zázemie pri komplikovaných operáciách a iných liečebných postupoch, pri ktorých môže dôjsť k závažnému zlyhaniu dýchacieho ústrojenstva. CARDIOHELP však má využitie aj v prípade poškodenia srdca. V kritickom prípade môže byť využitý aj na liečbu dospelého pacienta.

Lidl darovaním unikátneho prístroja DFNsP v Banskej Bystrici nadväzuje na svoje spoločensky zodpovedné aktivity zamerané na pomoc kriticky chorým deťom. „Zdravie je najdôležitejšou hodnotou spoločnosti. Napriek tomu ho často vnímame ako samozrejmosť, no žiaľ nie je to vždy tak. Preto sa v rámci napĺňania našej spoločenskej zodpovednosti snažíme pomôcť k záchrane životov detí. Veríme, že vďaka tomuto prístroju budú mať príbehy tých, ktorí by zrejme nedostali šancu zvládnuť svoj boj, šťastný koniec," vyhlásil Stanislav Čajka, generálny riaditeľ spoločnosti Lidl.

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica má ako jediná na Slovensku plne funkčný pediatrický transportný tím a zároveň špecializované pracovisko. „Budeme sa snažiť komunikovať s kolegami v iných nemocniciach a v prípade pacienta, ktorého klinický stav bude smerovať k využitiu tejto terapie, ho budeme včas transportovať do našej nemocnice. Pokiaľ pacient nebude schopný transportu, dokážeme ho na prístroj napojiť na inom pracovisku – keďže prístroj je mobilný – a následne transportovať na naše pracovisko,“ opísal fungovanie prvého slovenského centra mimotelovej oxygenácie MUDr. Oliver Petrík, zástupca prednostu II. Kliniky pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny Slovenskej zdravotníckej univerzity v DFNsP. 


Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2021 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub