DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BANSKÁ BYSTRICA

 

KORONAVÍRUS

28.01.2020

24 hodinová telefonická infolinka Úradu verejného zdravotníctva SR

 

0917 222 682 

 

novykoronavirus@uvzsr.sk

 
Na uvedené kontakty sa môže verejnosť obrátiť so svojimi otázkami k tejto téme, prípadne s prosbou o radu.

 

http://detskanemocnica.sk/koronavirus