Výberové konanie

Výsledok výberového konania

Výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca vedúca sestra kliniky t.j.

II. Detskej kliniky SZU, II. Kliniky pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU, Kliniky detskej chirurgie SZU

Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica, ktoré sa uskutočnilo dňa 26.11.2018 v Detskej fakultnej nemocnici Banská Bystrica.

Do výberového konania sa prihlásil jeden uchádzač na II. Detskú kliniku SZU a Kliniku detskej chirurgie SZU. Dvaja uchádzači sa prihlásili na II. Kliniku pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny. Výberová komisia – päť-členná vyhodnotila prihlášky všetkých uchádzačov a zároveň skonštatovala, že splnili predpoklady a požiadavky zverejnené v inzeráte. Každý z uchádzačov bol pripustený k vykonaniu výberového konania. Výberová komisia uchádzačov hodnotila formou hlasovania, a stanovila výsledok výberového konania nasledovne:

Názov kliniky      Meno uchádzača      Hlasy za Hlasy proti Poradie
II. DK SZU Mgr. Andrea Fedorová 5 0 1.
KDCH SZU Mgr. Ľudmila Oravkinová 5 0 1.
II. KPAIM SZU Mgr. Monika Vyrobíková 2 3 2.
Mgr. Tatiana Maďarová 3 2 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca vedúca sestra kliniky t.j.

Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie SZU

Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica, ktoré sa uskutočnilo dňa 29.11.2018 v Detskej fakultnej nemocnici Banská Bystrica.

Do výberového konania sa prihlásili dvaja uchádzači. Výberová komisia – päť-členná vyhodnotila prihlášky všetkých uchádzačov a zároveň skonštatovala, že jeden uchádzač nesplnil predpoklady a požiadavky zverejnené v inzeráte. K vykonaniu výberového konania bol pripustený jeden uchádzač. Výberová komisia uchádzačov hodnotila formou hlasovania, a stanovila výsledok výberového konania nasledovne:

Názov kliniky      Meno uchádzača      Hlasy za Hlasy proti Poradie
KPOH SZU PhDr. Silvia Balátová 4 1 1.

 

 

 

 


Výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca prednosta kliniky, t.j.

II. Detskej kliniky SZU, II. Kliniky pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU, Kliniky detskej chirurgie SZU, Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie SZU

Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica, ktoré sa uskutočnilo dňa 22.10.2018 v Detskej fakultnej nemocnici Banská Bystrica.

Do výberového konania sa prihlásil jeden uchádzač na každú kliniku. Výberová komisia – sedem-členná vyhodnotila prihlášky všetkých uchádzačov a zároveň skonštatovala, že splnili predpoklady a požiadavky zverejnené v inzeráte. Každý z uchádzačov bol pripustený k vykonaniu výberové konania. Výberová komisia uchádzačov hodnotila formou hlasovania, a stanovila výsledok výberového konania nasledovne:

Názov kliniky      Meno uchádzača      Hlasy za Hlasy proti Poradie
II. DK SZU prof. MUDr. Karol Králinský, PhD. 7 0 1.
II. KPAIM SZU MUDr. Oliver Petrík, PhD. 6 1 1.
KDCH SZU MUDr. Roman Koreň, PhD. 7 0 1.
KPOH SZU MUDr. Eva Bubanská, PhD. 7 0 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voľné pracovné pozície

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica prijme do zamestnania:

Lekára v odbore otorinolaryngológia

Požiadavky:

 • VŠ II. stupňa – lekárska fakulta,
 • špecializácia v odbore,
 • dátum nástupu ihneď resp. dohodou,
 • pracovný pomer na kratší úväzok alebo plný úväzok,
 • zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita,
 • komunikácia,
 • občianska bezúhonnosť,
 • cit pre prácu s deťmi,
 • kreativita, aktívny prístup.

Ponúkame:

 • práca na operačnej sále a ORL ambulancii
 • garantovaný pravidelný príjem
 • základná mzda od 2.098,- eur/mesačne v zmysle platnej kolektívnej zmluvy pri plnom úväzku,
 • 7,5 hodinový pracovný čas - mesačne o 10 hodín menej ako bežne
 • mesačné preplácanie nadčasov
 • 5 dní dovolenky naviac.

 

Lekára v odbore zubné lekárstvo

Požiadavky:

 • VŠ II. stupňa – lekárska fakulta,
 • špecializácia v odbore,
 • dátum nástupu január 2019,
 • pracovný pomer na kratší úväzok alebo plný úväzok,
 • zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita,
 • komunikatívnosť,
 • občianska bezúhonnosť,
 • cit pre prácu s deťmi,
 • kreativita, aktívny prístup.

Ponúkame:

 • práca na zubnej ambulancii
 • garantovaný pravidelný príjem
 • základná mzda od 1.140,- eur/mesačne v zmysle platnej kolektívnej zmluvy pri plnom úväzku,
 • 7,5 hodinový pracovný čas - mesačne o 10 hodín menej ako bežne
 • mesačné preplácanie nadčasov
 • 5 dní dovolenky naviac

 

 

Sestry do nepretržitej prevádzky

Požiadavky:

 • VŠ, VOV, SZŠ – ukončené vzdelanie zdravotnícke, odbor sestra, ošetrovateľstvo
 • vhodná a vítaná špecializácia z oblasti pediatrie
 • občianska bezúhonnosť
 • cit pre prácu s deťmi
 • kreativita
 • pozícia je vhodná aj pre absolventa

Ponúkame:

 • garantovaný pravidelný príjem
 • základná mzda 795,- eur/mesačne v zmysle platnej kolektívnej zmluvy,
 • 7 hodinový pracovný čas - mesačne o 10 hodín menej ako bežne
 • mesačné preplácanie nadčasov
 • 5 dní dovolenky naviac
 • navýšený počet stravných lístkov za prácu v zmenách
 • zvýhodnené preplácanie práce v noci, cez víkend a počas sviatkov
 • odmena pre sestry pracujúce v nepretržitej prevádzke pri lôžkach.

 

Lekára v odbore rádiológia

Požiadavky:

 • VŠ II. stupňa – lekárska fakulta,
 • zaradenie do špecializačného odboru rádiológia,
 • špecializácia v odbore vítaná,
 • dátum nástupu hneď resp. podľa dohody,
 • pracovný pomer na kratší úväzok alebo plný úväzok,
 • zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita,
 • komunikácia,
 • občianska bezúhonnosť,
 • cit pre prácu s deťmi,
 • kreativita, aktívny prístup.

Ponúkame:

 • prácu na RTG/ultrasonografickej ambulancii,
 • garantovaný pravidelný príjem,
 • základná mzda 1.140,- eur/mesačne v zmysle platnej kolektívnej zmluvy,
 • 7,5 hodinový pracovný čas - mesačne o 10 hodín menej ako bežne,
 • mesačné preplácanie nadčasov,
 • 5 dní dovolenky naviac,

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s profesijným životopisom a so súhlasom na spracovanie osobných údajov zasielajte na Referát personálny (dagmar.tavaciakova@dfnbb.sk, 0917 545 405)

Kariéra

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica patrí medzi tri koncové nemocnice poskytujúce zdravotnú starostlivosť pacientom detského veku. Našim najväčším potenciálom je profesionálna a vysoko kvalitná práca všetkých zamestnancov. Staňte sa aj vy členom tímu, ktorého základnou hodnotou je spokojnosť pacientov.

Ponúkame:
 • priestor pre kariérny rast a zvyšovanie odbornosti
 • motivujúce platové ohodnotenie
 • prácu v mladom dynamickom kolektíve
 • profesionálne pracovné podmienky
 • korektný a ľudský prístup
Informácie pre uchádzača:

V prípade, že máte záujem o pracovnú pozíciu v našej nemocnici, zašlite žiadosť so životopisom e-mailom na adresu personalne@dfnbb.sk, resp. poštou na našu adresu. Vaša žiadosť do zamestnania bude zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie a evidovaná po dobu 1 roka.

V žiadosti uveďte aj svoj súhlas so spracovaním osobných údajov: 
V súlade s § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) dávam týmto na základe poskytnutých informácií vedome svoj súhlas Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Banská Bystrica so sídlom na Námestí L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica na spracúvanie svojich osobných údajov uvedených v mojom profesnom životopise a doplňujúcej dokumentácií odovzdaných DFNsP BB, a to najmä: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, číslo telefónu, údaje o dosiahnutom vzdelaní, priebeh doterajšieho zamestnania, za účelom spracúvania osobných údajov v evidencii uchádzačov o zamestnanie a za účelom získania zamestnania zodpovedajúceho mojej kvalifikácii. Súhlasím, aby boli moje osobné údaje spracované v informačnom systéme spoločnosti po dobu 1 roka. Tento súhlas môže byť odvolaný kedykoľvek písomným oznámením o odvolaní súhlasu zaslaným na adresu nemocnice.

Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2018 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub