Voľné pracovné pozície

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica prijme do zamestnania:

Sestru do nepretržitej prevádzky na URGENT II.

Požiadavky:

 • stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie – ukončené vzdelanie zdravotnícke, odbor sestra, ošetrovateľstvo,
 • vhodná a vítaná špecializácia,
 • občianska bezúhonnosť,
 • cit pre prácu s deťmi,
 • kreativita,
 • pozícia je vhodná aj pre absolventa.

Ponúkame:

 • prácu v nepretržitej prevádzke,
 • základnú mzdu 928,- eur/mesačne v závislosti od dĺžky odbornej praxe podľa platnej Kolektívnej zmluvy,
 • stravné lístky,
 • týždenný pracovný čas kratší ako je v Zákonníku práce.

Žiadosť o zamestnanie spolu s  profesijným životopisom a so súhlasom na spracovanie osobných údajov zasielajte na referát personálny: personalne@dfnbb.sk


Sanitára do nepretržitej prevádzky na URGENT II.

Požiadavky:

 • ukončené stredoškolské zdravotnícke vzdelanie, odbor sanitár
 • fyzická zdatnosť vítaná,
 • občianska bezúhonnosť,
 • precíznosť,
 • samostatnosť,
 • zodpovednosť,
 • pozícia je vhodná aj pre absolventa.

Ponúkame:

 • prácu v nepretržitej prevádzke,
 • mzdu od 696 eur/mesačne v závislosti od dĺžky odbornej praxe podľa platnej Kolektívnej zmluvy,
 • stravné lístky,
 • týždenný pracovný čas kratší ako je v Zákonníku práce.

Žiadosť o zamestnanie spolu s profesijným životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov zasielajte na referát personálny: personalne@dfnbb.sk.


Praktickú sestru do nepretržitej prevádzky

Požiadavky:

 • ukončené stredoškolské zdravotnícke vzdelanie, odbor praktická sestra,
 • občianska bezúhonnosť,
 • precíznosť,
 • samostatnosť,
 • zodpovednosť,
 • pozícia je vhodná aj pre absolventa.

Ponúkame:

 • prácu v trojzmennej prevádzke,
 • mzdu od 841 eur/mesačne v závislosti od dĺžky odbornej praxe podľa platnej Kolektívnej zmluvy,
 • stravné lístky,
 • týždenný pracovný čas kratší ako je v Zákonníku práce.

Žiadosť o zamestnanie spolu s profesijným životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov zasielajte na referát personálny: personalne@dfnbb.sk.


Zdravotníckeho záchranára do nepretržitej prevádzky na URGENT II.

Požiadavky:

 • VŠ I. stupňa – odbor urgentná zdravotná starostlivosť,
 • občianska bezúhonnosť,
 • cit pre prácu s deťmi,
 • kreativita,
 • pozícia je vhodná aj pre absolventa.

Pracovná náplň:

 • poskytovanie neodkladnej a následnej zdravotnej pomoci pri stavoch ohrozujúcich zdravie a život na URGENTE II.

Ponúkame:

 • prácu v nepretržitej prevádzke,
 • mzdu od 1 064 eur/mesačne v závislosti od dĺžky odbornej praxe podľa platnej Kolektívnej zmluvy,
 • stravné lístky,
 • týždenný pracovný čas kratší ako je v Zákonníku práce.

Žiadosť o zamestnanie spolu s  profesijným životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov zasielajte na referát personálny: personalne@dfnbb.sk.


Fyzioterapeuta

Požiadavky:

 • pracovný pomer na pracovnú zmluvu počas zastupovania PN, MD/RD,
 • vysokoškolské vzdelanie  I. stupňa v odbore fyzioterapia,
 • pozícia je vhodná pre absolventa,
 • práca na plný úväzok,
 • občianska bezúhonnosť,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • trpezlivosť, pozornosť, ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť), spoľahlivosť, sebaovládanie, empatia, precíznosť, samostatnosť, schopnosť a chuť rýchlo sa učiť, schopnosť tímovej spolupráce

Náplň práce:

 • odborná rehabilitačná práca na úseku fyzikálnej terapie a liečebnej telesnej výchovy vykonávaná fyzioterapeutom,
 • vykonáva postupy a metodiky pohybovej liečby, ,
 • zaškoľuje rodičov a vedie ich pri prevádzaní rehabilitácie svojich detí,
 • spolupracuje s lekárom FBLR indikujúcim liečbu, ostatnými fyzioterapeutmi a ostatnými pracovníkmi zariadenia DFNsP BB,
 • vedie predpísanú dokumentáciu s denným zaznamenávaním výkonov,
 • dodržiava etický kódex
   

Ponúkame:

 • nástup do práce podľa dohody,
 • základná zložka mzdy je od 928,- €/mesačne resp. podľa podmienok v platnej Kolektívnej zmluve,
 • práca na základe pracovnej zmluvy,
 • pracovný čas kratší ako je v Zákonníku práce.

Žiadosti o zamestnanie s profesijným životopisom a so súhlasom na spracovanie osobných údajov zasielajte na: personalne@dfnbb.sk .


Lekára v odbore epidemiológia

Požiadavky:

 • VŠ II. stupňa – lekárska fakulta,
 • špecializácia v špecializačnom odbore epidemiológia,
 • dátum nástupu ihneď resp. dohodou,
 • pracovný pomer na kratší úväzok vo výške 0,50 t.j. polovičný,
 • občianska bezúhonnosť,
 • cit pre prácu s deťmi, empatia,
 • komunikatívnosť, zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, precíznosť, trpezlivosť, sebaovládanie, praktické myslenie, predstavivosť, kreativita, aktívny prístup.

Ponúkame:

 • práca v zdravotníckom zariadení,
 • garantovaný pravidelný príjem,
 • základná mzda v závislosti od získaného vzdelania a dĺžky praxe  je od 1.200,- eur/mesačne v zmysle platnej kolektívnej zmluvy pri úväzku 0,50,
 • stravné lístky po odpracovaní min. 4 hodín,
 • mesačné preplácanie nadčasov,

Žiadosti o zamestnanie spolu s profesijným životopisom a so súhlasom na spracovanie osobných údajov zasielajte na: personalne@dfnbb.sk.


Lekára hygienika

Požiadavky:

 • VŠ II. stupňa – lekárska fakulta,
 • špecializácia v niektorom zo špecializačných odborov podľa prílohy č. 3 časti A. Zdravotnícke povolanie lekár písm. a) až c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.,
 • dátum nástupu ihneď resp. dohodou,
 • pracovný pomer na kratší úväzok vo výške 0,50 t.j. polovičný,
 • občianska bezúhonnosť,
 • cit pre prácu s deťmi, empatia,
 • komunikatívnosť, zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, precíznosť, trpezlivosť, sebaovládanie, praktické myslenie, predstavivosť, kreativita, aktívny prístup.

Ponúkame:

 • práca v zdravotníckom zariadení,
 • garantovaný pravidelný príjem,
 • základná mzda v závislosti od získaného vzdelania a dĺžky praxe  je od 1.200,- eur/mesačne v zmysle platnej kolektívnej zmluvy pri úväzku 0,50,   
 • stravné lístky po odpracovaní min. 4 hodín,
 • mesačné preplácanie nadčasov.

Žiadosti o zamestnanie spolu s profesijným životopisom a so súhlasom na spracovanie osobných údajov zasielajte na: personalne@dfnbb.sk.


Sestry do nepretržitej prevádzky

Náplň práce:

Hľadáme super sestru, ktorej nezáleží na veľkosti pacienta. Naša sestra je akčná, vie pofúkať boľačky aj vysvetliť ako funguje detské telo. A toto všetko robí v  rodinnom prostredí detskej nemocnice, ktorá patrí medzi tie s najvyššou úrovňou pediatrickej zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

Koho hľadáme:

Super sestru, to pre nás znamená:

 • dáva do svojej práce okrem odbornosti aj srdce (VŠ, VOV, SZŠ – ukončené vzdelanie zdravotnícke, odbor sestra, ošetrovateľstvo; vhodná a vítaná špecializácia z oblasti pediatrie)
 • deti sa tešia na jej spoločnosť a rodičia i kolegovia tiež
 • vie pohladkať, ale aj umravniť, ak niečo nejde tak, ako má
 • a hlavne je veľmi trpezlivá, lebo vie, že deti potrebujú svoj čas

Z našich skúseností je táto pozícia vhodná tak pre skúsené sestry, ako aj pre absolventky. A vôbec nemusíte mať skúsenosť s prácou s deťmi, všetko vám vysvetlíme 

Prečo to robíme my:

 • Pretože deti sú budúcnosť.
 • Pretože deti neklamú a dokážu byť úžasne vďačné.
 • Pretože tu máme podmienky, ako nikde inde.
 • Pretože robíme v mimoriadnom zdravotníckom zariadení.

Čo ponúkame:

 • skvelý pracovný kolektív
 • len 7 hod pracovný čas
 • 5 dní dovolenky naviac
 • odborný rast – nahrádzame až 8 pracovných dní na vzdelávanie
 • skvelú adaptáciu v úvode
 • navýšený počet stravných lístkov za prácu v zmenách
 • základná mzda 928,- eur/mesačne v zmysle platnej kolektívnej zmluvy,
 • stabilnú mesačnú odmenu 100,- eur pre sestry v nepretržitej prevádzke - podľa Kolektívnej zmluvy,
 • a oveľa viac

Pridajte sa k nám, pretože zachraňovať budúcnosť malých ľudí je to naj!

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s profesijným životopisom a so súhlasom na spracovanie osobných údajov zasielajte na Referát personálny (personalne@dfnbb.sk, 0917 545 405)


Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica prijme do zamestnania:

Sanitára do nepretržitej prevádzky

Požiadavky:

 • ukončené stredoškolské vzdelanie zdravotnícke, odbor sanitár,
 • občianska bezúhonnosť,
 • cit pre prácu s deťmi,
 • kreativita,
 • pozícia je vhodná aj pre absolventa.

Ponúkame:

 • prácu v trojzmennej (nepretržitej) prevádzke,
 • mzda pre sanitára je od 696 eur/mesačne v závislosti od dĺžky odbornej praxe podľa platnej Kolektívnej zmluvy,
 • stravné lístky,
 • týždenný pracovný čas kratší ako je v Zákonníku práce.

Žiadosti o zamestnanie spolu s profesijným životopisom a so súhlasom na spracovanie osobných údajov zasielajte na Referát personálny (personalne@dfnbb.sk 0917 545 405).


Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica prijme do zamestnania:

Lekára v odbore otorinolaryngológia

Požiadavky:

 • VŠ II. stupňa – lekárska fakulta,
 • špecializácia v odbore otorinolaryngológia,
 • dátum nástupu ihneď resp. dohodou,
 • prax v odbore min. 5 rokov,
 • pracovný pomer na kratší úväzok alebo plný úväzok,
 • občianska bezúhonnosť,
 • cit pre prácu s deťmi, empatia,
 • komunikatívnosť, zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, precíznosť, trpezlivosť, sebaovládanie, praktické myslenie, predstavivosť, kreativita, aktívny prístup.

Náplň práce:

 • vykonáva špecializované pracovné činnosti súvisiace s prevenciou, liečbou, rehabilitáciou a posudkovou činnosťou chorôb ucha, dýchacích orgánov, hltana, zmyslových orgánov sluchu a rovnováhy, čuchu a chuti vrátane onkologických ochorení,
 • podieľa sa na liečbe chorôb dutiny ústnej, pažeráka, tváre a krku, slinných žliaz, štítnej žľazy, maxilofaciálnej oblasti, bázy lebky a priľahlých štruktúr anatomických oblastí u detí,
 • samostatná práca na špecializovanej ambulancii,
 • samostatná práca na operačnej sále.

Ponúkame:

 • garantovaný pravidelný príjem,
 • základná mzda v závislosti od získaného vzdelania a dĺžky praxe od 2.400,- eur/mesačne v zmysle platnej kolektívnej zmluvy pri plnom úväzku, dohoda možná,
 • 7,5 hodinový pracovný čas - mesačne o 10 hodín menej ako bežne,
 • stravné lístky,
 • mesačné preplácanie nadčasov,
 • 5 dní dovolenky na viac.

Žiadosti o zamestnanie spolu s profesijným životopisom a so súhlasom na spracovanie osobných údajov zasielajte na Referát personálny (personalne@dfnbb.sk 0917 545 405).


Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica prijme do zamestnania:

Lekára v odbore oftalmológia

Požiadavky:

 • VŠ II. stupňa – lekárska fakulta,
 • špecializácia v odbore oftalmológia,
 • subšpecializácia v odbore pediatrická oftalmológia vítaná,
 • dátum nástupu ihneď resp. dohodou,
 • prax v odbore min. 4 roky,
 • pracovný pomer na kratší úväzok alebo plný úväzok,
 • občianska bezúhonnosť,
 • cit pre prácu s deťmi, empatia,
 • komunikatívnosť, zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, precíznosť, trpezlivosť, sebaovládanie, praktické myslenie, predstavivosť, kreativita, aktívny prístup.

Náplň práce:

 • vykonáva špecializované pracovné činnosti súvisiace s prevenciou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou, posudkovou činnosťou ochorení kompletného zrakového aparátu u detí a dorastu,
 • samostatná práca na špecializovanej ambulancii,
 • samostatná práca na operačnej sále.

Ponúkame:

 • práca na operačnej sále a očnej ambulancii,
 • garantovaný pravidelný príjem,
 • základná mzda v závislosti od získaného vzdelania a dĺžky praxe od 2.400,- eur/mesačne v zmysle platnej kolektívnej zmluvy pri plnom úväzku, dohoda možná,
 • 7,5 hodinový pracovný čas - mesačne o 10 hodín menej ako bežne,                                                                          
 • stravné lístky,
 • mesačné preplácanie nadčasov,
 • 5 dní dovolenky na viac.

Žiadosti o zamestnanie spolu s profesijným životopisom a so súhlasom na spracovanie osobných údajov zasielajte na Referát personálny (personalne@dfnbb.sk 0917 545 405).


Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica prijme do zamestnania:

Lekára v odbore urológia /pediatrická urológia

Lekára v odbore klinická biochémia

Lekára v odbore klinická farmakológia

Lekára v odbore rádiológia

Lekára v odbore anestéziológia a intenzívna medicína

Lekára v odbore urgentná medicína

Lekára v odbore otorinolaryngológia

Lekára v odbore verejné zdravotníctvo

Požiadavky:

 • VŠ II. stupňa – lekárska fakulta,
 • špecializácia v odbore vítaná,
 • dátum nástupu dohodou,
 • práca cez rezidentský program pre ústavnú starostlivosť,
 • zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita,
 • komunikatívnosť,
 • občianska bezúhonnosť,
 • cit pre prácu s deťmi,
 • aktívny prístup
 • práca vhodná aj pre absolventa.

Ponúkame:

 • garantovaný pravidelný príjem
 • základná mzda od 1.300,- eur/mesačne v zmysle platnej kolektívnej zmluvy pri plnom úväzku pre absolventa,
 • 7,5 hodinový pracovný čas - mesačne o 10 hodín menej ako bežne
 • mesačné preplácanie nadčasov
 • 5 dní dovolenky naviac.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s profesijným životopisom a so súhlasom na spracovanie osobných údajov zasielajte na Referát personálny (personalne@dfnbb.sk, 0917 545 405)


Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica prijme do zamestnania:

Lekára v odbore zubné lekárstvo

Požiadavky:

 • VŠ II. stupňa – lekárska fakulta,
 • špecializácia v odbore vítaná,
 • dátum nástupu dohodou,
 • pracovný pomer na kratší úväzok alebo plný úväzok,
 • zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita,
 • komunikatívnosť,
 • občianska bezúhonnosť,
 • cit pre prácu s deťmi,
 • kreativita, aktívny prístup.

Ponúkame:

 • práca na zubnej ambulancii
 • garantovaný pravidelný príjem
 • základná mzda od 1.300,- eur/mesačne v zmysle platnej kolektívnej zmluvy pri plnom úväzku,
 • 7,5 hodinový pracovný čas - mesačne o 10 hodín menej ako bežne
 • mesačné preplácanie nadčasov
 • 5 dní dovolenky naviac

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s profesijným životopisom a so súhlasom na spracovanie osobných údajov zasielajte na Referát personálny (personalne@dfnbb.sk, 0917 545 405)

 

Kariéra

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica patrí medzi tri koncové nemocnice poskytujúce zdravotnú starostlivosť pacientom detského veku. Našim najväčším potenciálom je profesionálna a vysoko kvalitná práca všetkých zamestnancov. Staňte sa aj vy členom tímu, ktorého základnou hodnotou je spokojnosť pacientov.

Ponúkame:
 • priestor pre kariérny rast a zvyšovanie odbornosti
 • motivujúce platové ohodnotenie
 • prácu v mladom dynamickom kolektíve
 • profesionálne pracovné podmienky
 • korektný a ľudský prístup
Informácie pre uchádzača:

V prípade, že máte záujem o pracovnú pozíciu v našej nemocnici, zašlite žiadosť so životopisom e-mailom na adresu personalne@dfnbb.sk, resp. poštou na našu adresu. Vaša žiadosť do zamestnania bude zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie a evidovaná po dobu 1 roka.

K žiadosti pridajte aj svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.  Text si stiahnite TU:
V súlade s § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) dávam týmto na základe poskytnutých informácií vedome svoj súhlas Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Banská Bystrica so sídlom na Námestí L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica na spracúvanie svojich osobných údajov uvedených v mojom profesnom životopise a doplňujúcej dokumentácií odovzdaných DFNsP BB, a to najmä: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, číslo telefónu, údaje o dosiahnutom vzdelaní, priebeh doterajšieho zamestnania, za účelom spracúvania osobných údajov v evidencii uchádzačov o zamestnanie a za účelom získania zamestnania zodpovedajúceho mojej kvalifikácii. Súhlasím, aby boli moje osobné údaje uchovávané v informačnom systéme spoločnosti po dobu 1 roka. Tento súhlas môže byť odvolaný kedykoľvek písomným oznámením o odvolaní súhlasu zaslaným na adresu nemocnice.

Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2020 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub