DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BANSKÁ BYSTRICA

 

Informačný servis

Ochrana osobných údajov

Postupy pri spracúvaní vašich osobných údajov sa riadia v súlade s Nariadením EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a so Zákonom č. 18/2018 Z. z.

http://detskanemocnica.sk/informacny-servis