DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BANSKÁ BYSTRICA

 

Hudobná knižnica

29.08.2013


Od Vianoc 2005 funguje v škole pri nemocnici Hudobná knižnica. O jej vznik sa zaslúžila Slovenská sporiteľňa v Banskej Bystrici. Venovala deťom notebook, CD prehrávače, CD na vyučovanie angličtiny a nemčiny, rozprávky na DVD a piesne na CD. Pani Ing. Daniela Valuchová dbá o to, aby sa knižnica pravidelne dopĺňala o nové tituly. Najnovšie 1.6.2008 deti potešila knihami na počúvanie a veľkým rádiom s CD prehrávačom. Vďaka dobrým ľuďom deti v nemocnici prežijú mnoho príjemných chvíľ pri počúvaní hudby.
 

http://detskanemocnica.sk/hudobna-kniznica