Ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie 1

!!! Ambulancia je presťahovaná na 1.PP do priestorov rehabilitácie !!!

S účinnosťou od 15. februára 2021 je pacient pred každým vyšetrením na tejto ambulancii povinný preukázať sa negatívnym výsledkom antigénového / PCR COVID testu nie starším ako 72 hodín. Viac info TU
Od 18.01.2021 je sprevádzajúca osoba (SO) pacienta povinná preukázať sa negatívnym výsledkom COVID testu nie starším ako 72 hodín pred každým vyšetrením dieťaťa na tejto ambulancii. Sprevádzajúca osoba nemôže byť testovaná spolu s dieťaťom v čase 07:00 – 11:00 hod. z kapacitných dôvodov. Musí využiť testovanie obyvateľstva v MOM kdekoľvek v rámci SR a prísť na vyšetrenie s dieťaťom už s výsledkom testu.“ Výnimkou sú SO po kompletnom zaočkovaní, alebo do 90 dní po prekonaní COVID, ktorí o tom majú potvrdenie od lekára.

Vzhľadom na charakter práce na hematologickej ambulancii a pre výraznú vyťaženosť personálu sa k nám do 11:00 h. nedovoláte. Váš hovor bude presmerovaný na Podateľňu. V prípade urgentných stavov a prekladov prosím volajte 048-472 65 30 alebo 048-472 65 61 (lôžkové oddelenie KPOH). 

Dôrazne vás žiadame, aby ste telefonáty kvôli objednaniu / preobjednaniu termínu uskutočňovali až po 13:00 h. 

 

-1. poschodie - priestory rehabilitácie, č. dv. -1.08
Deň Ordinačné hodiny Lekár
Pondelok neordinuje  
Utorok
07:30 - 13:00
13:30 - 14:40
MUDr. Eva Bubanská
Streda 07:30 - 13:00 13:30 - 14:40 MUDr. Peter Mesár
Štvrtok neordinuje  
Piatok 07:30 - 13:00 13:30 - 14:40 MUDr. Helena Fillová

 

Objednávanie pacientov osobne alebo telefonicky v čase od 13:00 do 14:30 hod. 

Prvovyšetrenie: ideálne v čase od 08:00 do 09:00 hod. (dieťa vyšetrí najprv lekár, ktorý ordinuje odbery)

Príprava na vyšetrenie:
Na odbery prichádza pacient nalačno, môže vypiť len malé množstvo nesladených tekutín.
Pacienti, ktorí majú v rámci vyšetrenia plánované sonografické vyšetrenie brucha, nesmú piť ani tekutiny.
Pred plánovaným zákrokom v celkovej anestézii prichádza pacient nalačno, nesmie piť ani tekutiny.
Priniesť si preukaz poistenca, výpis zo zdravotnej dokumentácie, prípadne zdravotný záznam, doporučenie na vyšetrenie.

Hlavná problematika

Špecializované služby poskytujeme pacientom s hematologickými ochoreniami (zhubnými aj nezhubnými) vo veku od 0 do 19 rokov z celého stredoslovenského regiónu, v prípade záujmu aj z iných regiónov Slovenska.
Špecifikom hematologickej ambulancie v DFNsP oproti ostatným detským hematologickým ambulanciám v regióne je, že je súčasťou centralizovanej starostlivosti:
1. Detské onkocentrum pre stredoslovenský región
2. Spolu s Hematologickým oddelením a Hematologickou ambulanciu FNsP F. D. Roosevelta je súčasťou Regionálneho centra hemostázy a trombózy s pôsobnosťou pre Banskobystrický kraj a primárnu starostlivosť pre pacientov s krvácavými stavmi poskytuje pre okresy Banská Bystrica, Zvolen, Žiar nad Hronom a Veľký Krtíš.
Činnosť ambulancie je v úzkej náväznosti na lôžkovú čas KPOH a DK DFNsP, ako aj laboratórne zložky FNsP F. D. Roosevelta.
Poskytuje konziliárnu činnosť pre všetky ambulancie a oddelenia DFNsP Banská Bystrica, oddelenia FNsP F. D. Roosevelta, ktoré hospitalizujú detských pacientov (hlavne Novorodenecké a Infekčné oddelenie......) a oddelenia iných nemocníc v regióne.
Konziliárnu činnosť poskytuje aj po telefóne.
 

Spektrum vyšetrení:
diagnostika, liečba a dispenzarizácia všetkých detských hematologických ochorení – zhubných aj nezhubných

Zhubné ochorenia: leukémie, lymfómy, histiocytové syndrómy, myelodysplastický syndróm
Nezhubné ochorenia: anémie, poruchy leukocytov, trombocytov, vrodené a získané poruchy hemostázy a hemokoagulácie, diferenciálna diagnostika lymfadenopatií, diferenciálna diagnostika ochorení s hematologickou symptomatológiou....

Ambulantné diagnostické výkony:

  • odber krvi pre široké spektrum diagnostických vyšetrení
  • punkcia a trepanobiopsia kostnej drene
  • možnosť vykonávania bolestivých diagnostických výkonov v krátkodobej celkovej anestézii


Ambulantné terapeutické výkony:

  • aplikácia cytostatík: i.v., i.m., s.c., infúzne podanie
  • podávanie koncentrátov koagulačných faktorov
  • transfúzie krvných derivátov, intravenóznych imunoglobulínov
  • preplachy centrálnych venóznych katétrov


Príjem pacientov na hospitalizáciu

E-MAIL: hemato@dfnbb.sk
MOBIL: 0918 851 243
Priama linka: 048 - 472 65 09
Kontaktovanie ambulancie zvonku

Interná klapka: 3409
Nefunguje s predvoľbou 472, iba ako vnútorná klapka v rámci nemocnice!!!
Lekár
MUDr. Eva Bubanská, PhD.
Lekár
MUDr. Helena Fillová
Lekár
MUDr. Peter Mesár
Sestra
Bc. Iveta Kluková

Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2021 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub