Finančný dar od JUDr. Miroslava Ábelovského

06.07.2018

V stredu 4.7.2018 nás navštívil pán JUDr. Miroslav Ábelovský a utvrdil nás v tom, že ľudskosť, spolupatričnosť a vôľa pomáhať tým menej šťastným sú ešte stále prítomné v ľuďoch okolo nás, aj keď sa to v dnešnom svete niekedy tak nejaví.

Pán doktor oslávil v júni životné jubileum a pri tejto príležitosti požiadal svojich príbuzných a priateľov o zbierku pre našich onkologických pacientov. Namiesto kvetov, či iných darov dostal finančné príspevky podľa možností a uváženia každého. Výsledkom je neuveriteľných 8.100 €, ktoré našej nemocnici venoval aj v mene všetkých prispievajúcich! Finančný dar bude použitý ako príspevok na zakúpenie zdravotníckej techniky.

Symbolický šek priniesol osobne, stretol sa s vedením nemocnice a samozrejme zavítal aj na Kliniku pediatrickej onkológie a hematológie SZU, kde ho sprevádzala pani prednostka MUDr. Eva Bubanská a pán doktor Pavel Bician - zástupca prednostu. Aj oni zdôraznili obdiv nad celou myšlienkou a vyslovili poďakovanie. Tu musíme zdôrazniť, že rovnakú zbierku zorganizoval pán doktor aj pred desiatimi rokmi, kedy za pomoci priateľov a známych našej nemocnici venoval 238.000 Sk! 

My sa pripájame k zástupu gratulantov, prajeme pánu doktorovi veľa radosti, zdravia, šťastia, spokojnosti a energie k napĺňaniu svojich snov a túžob a ešte raz z celého srdca ďakujeme! Ďakujeme, pretože dobro sa násobí. 

 

 


Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2020 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub